Tag Archives: Embedding

Gerechtshof pleegt plagiaat in bekritiseerde uitspraak over ’embedding’

23 januari 2010

Er is beroering ontstaan over een overweging van het Gerechtshof in Den Bosch in een recent arrest. Het betreft een zaak van het Zweedse C More tegen MyP2P, een nl-site die links biedt naar veelal illegaal aangeboden videostreams van sportwedstrijden. Het Hof maakt in het arrest de volgende overweging: 'In de rechtspraak en juridische literatuur wordt betrekkelijk eensgezind aangenomen dat een embedded link wel een openbaarmaking inhoudt. Immers, het materiaal is dan te bekijken of beluisteren binnen de context van de website van degene die de link heeft geplaatst, waardoor diegene die de vertoning van het achterliggende werk zozeer 'voor zijn rekening neemt' dat dit niet meer als een enkele verwijzing is te beschouwen'. Dubieus, zo vinden auteursrechtjuristen, omdat die eensgezindheid helemaal niet bestaat. Embedden is juist een heet hangijzer sinds afgelopen herfst Buma/Stemra aankondigde geld te vragen voor het embedden van muziek(-video's) op websites. Er zijn weinig juridische uitspraken over embedden. Of embedden wel of niet een openbaarmaking in juridische zin is, hangt af van verschillende factoren: in hoeverre ingebedde content duidelijk van een andere site komt, het commercieel wordt gebruikt en of de content in eerste instantie wel of niet rechtmatig is gepubliceerd. Omdat 'niet is gebleken' dat MyP2P embedded links aanbiedt, worden ze hiervoor niet veroordeeld. Erover beginnen lijkt dan ook niet nodig.

Continue reading

Share This: