VNG vindt open standaarden voor zichzelf overbodig

26 november 2009

Terwijl de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) het Rijk belooft om NOiV te pushen, vinden ze het voor een eigen aanbesteding ‘compleet overbodig’. ‘Het kost onnodig geld en dat is zonde’. Dat blijkt uit een niet-openbare IT-aanbesteding voor een raamovereenkomst. Daarin stelt de VNG dat de ‘gehele hardware installed base voor vervanging in aanmerking komt en dat er de benodigde software updates c.q. vervangingen worden gerealiseerd’. De huidige Windows XP en Windows Server 2003 omgeving moet dan ook verder worden uitgebreid. Daarnaast blijken er geen plannen te zijn om open standaarden in te zetten of om open source zelfs te overwegen, zoals het actieplan NOiV van staatssecretaris Heemskerk vraagt. ‘Tevens zal er sprake zijn van projectmatige aanschaffingen bij de doorontwikkeling van de benodigde functionaliteit en bijbehorende ICT-infrastructuur’, lezen we in de aanbesteding. Er wordt expliciet gevraagd om databaselicenties voor Oracle en Microsoft SQL Server.

Voor de VNG is het niet vreemd. ‘De VNG is geen gemeente en ook niet te vergelijken met een gemeente. Het gaat hier ook alleen om software voor de VNG om intern te gebruiken’, zo schrijft de organisatie. ‘En daarom is toepassing van de standaarden bijvoorbeeld op het gebied van beveiliging et cetera niet voor deze software vereist, want compleet overbodig’. Wel iets doen met open standaarden zou zelfs onwenselijk zijn: ‘Het is eigenlijk een beetje appels met peren vergelijken. Wij hoeven voor deze aanbesteding niet te voldoen, sterker nog we moeten niet willen voldoen, aan het Actieplan Nederland Open in Verbinding. Dit zou onnodig geld kosten, en dat is natuurlijk zonde’. SP-kamerlid Arda Gerkens laat weten deze houding van de VNG heel vreemd te vinden. ‘Ze zijn juist de partij die het NUP moeten uitdragen en zo maak je niet echt gemeenten lekker’, zegt de politica. Fijntjes wijst ze op de inhoud van het actieplan dat juist stelt dat wel voldoen leidt tot kostenbesparing. Ze roept staatssecretaris Heemskerk op om met de VNG om de tafel te gaan zitten. Ze wijst erop dat uit onderzoek al bleek dat veel gemeenten niet voldoende bezig zijn met het actieplan. ‘Hier ligt een schitterende kans om de VNG tot een nuttige partner te maken en ze het actieplan nog eens goed uit te leggen’. Die houding van de VNG is lichtelijk vreemd; op hun eigen website staat onder Architectuur en Standaarden de volgende (aan EGEM ontleende) tekst: ‘Open Standaarden en Open Source Software zijn belangrijk. Met name het onderwerp Open Source Software vraagt om een genuanceerde aanpak. EGEM heeft voor beide onderwerpen een visie opgesteld. Kern van de boodschap: Open Standaarden moeten, en zijn zonder meer belangrijk voor het realiseren van de Elektronische Overheid. Open Source Software is soms een goed zakelijk initiatief voor leveranciersgevonden software en kan ook andere voordelen voor overheidsorganisaties hebben, maar is niet randvoorwaardelijk’. De VNG had in juli dit jaar ook al de idee niet onder de Wet Openbaarheid van Bestuur te vallen. Journalist Brenno de Winter begon toen een rechtszaak tegen de VNG om inzage af te dwingen rond het zogenoemde NOiV-beleid bij gemeenten. De VNG stelt dat aangesloten gemeenten onder de Wob vallen, maar de VNG zelf niet. De Winter meende dat aangezien de VNG zich als een bestuursorgaan opstelt ze wel openheid van zaken moet geven. Een uitspraak is er nog niet. De opvatting over open standaarden kan in dezelfde rij worden geplaatst. Beetje vreemd, moet wel veel te verbergen hebben die VNG….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.