Taalgebruik slechter door Facebook en Twitter

28 juli 2010

Facebook en Twitter krijgen in Thailand de schuld van het lage taalniveau van studenten. Het ministerie van Cultuur heeft daarom voorgesteld om terug te keren naar een vervlogen traditie: het schrijven van brieven. Uit een nationaal onderzoek van het ministerie, is gebleken dat vier op de tien Thaise jongeren denken dat 'echt Thais' alleen bij formele gebeurtenissen gebruikt zou moeten worden. Een derde van de Thaise jeugd maakt zich geen zorgen over spelfouten, afkortingen en grammaticale afwijkingen die gebruikelijk zijn in SMS-berichten en gesprekken via sociale media. Een bekende Thaise afkorting onder jongeren is de manier om 'haha' online te typen, namelijk door het nummer '5' te gebruiken omdat het woord voor vijf in het Thais 'ha' is. 'We must preserve our national language. If nobody sees its importance, then we're doomed', zei Nipit Intarasombut, de Thaise minister van Cultuur, toen hij de bevindingen van het onderzoek bekendmaakte in de Thai Post. 'Nowadays kids do not write letters anymore. They forget the correct way to write'.


'Excessive use of Facebook, Twitter and mobile phone messages distorts the language. But we can't stop people from communicating' zo zei Intarasombut tegen The Associated Press afgelopen vrijdag, een dag na het bekend maken van de onderzoeksresultaten. 'Every generation has its own slang but the use of 'official Thai' must be nurtured', zo voegde hij er aan toe. Hij voegde eraan toe dat er meer gedaan zou moeten worden om jongeren aan te moedigen op de ouderwetse manier brieven te schrijven. 'Nowadays kids do not write letters anymore. They forget the correct way to write'. De minister wil wedstrijden in het leven roepen voor het schrijven van brieven en essays, zei hij. Eerder deze week stuurde de minister bovendien geschreven verzoeken naar alle televisiezenders met de vraag of presentatoren en bekendheden op televisie algemeen beschaafd Thais willen spreken. 'Sometimes I don't understand what Thai kids are saying in their mother tongue', zo schreef hij. 'But our duty as government is to conserve the good parts of the Thai language'. Aan het onderzoek deden 6500 kinderen dertien jaar en ouder mee. De discussie is uiteraard niet nieuw. In 2006 werd door de Universiteit Antwerpen onderzocht in welk mate chatten, e-mailen en SMS de jongerentaal beïnvloeden. Bijna een vijfde van de items die jongeren opsomden, zijn herkenbaar als typische sms- en chatafkortingen en –acroniemen. Jongeren beschouwen dit taalgebruik duidelijk als iets van hen, ook al gebruiken jongere en oudere volwassenen dezelfde items vaak eveneens frequent. Sms- en chattaal lijken bovendien steeds meer op te duiken in andere vormen van geschreven taalgebruik, zoals brieven of cursusnotities. De introductie van nieuwe communicatiemiddelen heeft de jongerentaal op korte tijd heel ingrijpend beïnvloed, besluiten de onderzoekers. De onderzoekers constateerden ook dat de regels met de voeten getreden worden, maar dat niet de indruk is onttaan dat de geschreven taal hierdoor beïnvloed wordt. Waarschijnlijk valt het dus allemaal wel mee.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.