HP en Microsoft dominant

29 juni 2010

Kijkend naar het geheel aan hardware in gebruik binnen het publieke segment, te weten de overheid, zorg en onderwijs, mag HP zich in Nederland de marktleider noemen. Bijna de helft van alle hardwaregebruikers (van notebooks en pc’s) in het publieke segment maakt gebruik van HP. Dit tegenover een kwart van de eindgebruikers die werkt met Dell. Iets minder dan tien procent van de systemen komt van Fujitsu en wordt hoofdzakelijk gebruikt bij overheidsinstellingen. Het resterende deel van de systemen, circa vijftien procent, komt van een verscheidenheid aan producenten, zoals Toshiba, NEC en ACER. Voor software blijkt Microsoft leidend. Dit blijkt uit de analyse die Computer Profile, een informatieleverancier voor de ICT-branche, op basis van 3.154 interviews heeft uitgevoerd naar de IT-structuren binnen de Nederlandse publieke markt. Deze en andere resultaten uit dit onderzoek zijn samengebracht in het rapport ‘ICT in the public sector’.


Servers kunnen worden ingedeeld in high end servers en servers gebaseerd op Intel technologie. De eerste categorie is een samenvoeging van mainframes (in Nederland voornamelijk IBM z), mini computers en midrange systemen, zoals HP9000, IBM System p, IBM System i en SPARC servers. Op het gebied van high end servers is in het Nederlandse publieke domein IBM de belangrijkste speler. Circa 44 procent van alle systemen is van Big Blue. In dit segment is HP de nummer twee met 35 procent van alle systemen. Ongeveer één op de vijf systemen, voornamelijk te vinden in het onderwijs, is van Sun. Ten opzichte van high end servers is het aantal Intel based servers veruit in de meerderheid. Dit segment wordt in de Nederlandse publieke sector gedomineerd door systemen van HP. Het betreft in hoge mate de proliant servers (voormalige Compaq systemen). Bijna driekwart van alle aanwezige Intel based servers is van dit merk. Dell heeft in deze markt ongeveer zeventien procent in handen, met relatief veel systemen bij medische instellingen, zoals ziekenhuizen, en het voortgezet onderwijs. De nummer drie in dit segment is IBM en is goed voor ongeveer vier procent van alle Intel based servers. Ook de telecommunicatie omgeving binnen het publieke segment is onder de loep genomen. Op het gebied van telefooncentrales wordt de top vijf in het publieke segment gevormd door Siemens, met een penetratie van twintig procent, gevolgd door KPN (16%), Avaya (8%), Mitel (7%) en Philips (6%). Het gebruik van Voice over IP neemt in deze omgeving een steeds belangrijkere plaats in. Van de overheidsinstellingen maakt 42 procent gebruik van deze technologie, in de zorgsector bedraagt dit 32 procent en in het onderwijs is dat 37 procent. Mitel komt in de VoIP markt als nummer één uit de bus. Iets meer dan één op de vijf gebruikte VoIP oplossingen is van deze Canadese leverancier. KPN, Cisco en Avaya hebben allen een aandeel van meer dan tien procent in handen van de gebruikte VoIP oplossingen. De grip van Microsoft op het publieke domein, te weten de onderwijs-, zorg- en overheidssector, lijkt zich te verstevigen. Ondanks verwoede politieke inspanningen ter bevordering van open source heeft Microsoft de touwtjes stevig in handen. Zowel voor server operating systems, database management systemen als groupware is de voorsprong van Microsoft op de concurrenten aanzienlijk. Voor server operating systems geldt dat tachtig procent van de vestigingen in de publieke sector gebruikmaakt van een Microsoft platform. De meest recente versie, Windows Server 2008, is aanwezig op twaalf procent van alle publieke vestigingen. Met zestien procent is Linux hier de eerstvolgende concurrent. Daarnaast is de positie van OS/400 opvallend. Ongeveer elf procent van de vestigingen in de publieke sector maakt gebruik van dit operating system. De stuwende factor achter OS/400 is nog altijd te vinden in het gemeentelijk segment waar de IBM System i hardware nog veelvuldig voorkomt. In de markt voor database management systemen scoort Microsoft SQL server het hoogst. Ongeveer zes op de tien publieke vestigingen geeft aan gebruik te maken van deze database. Opvallend hierbij is dat het gebruik binnen alle publieke segmenten, overheid, zorg en onderwijs, nagenoeg op een gelijk niveau ligt. Op dit onderdeel is Oracle de nummer twee, met een penetratie van 38 procent. Oracle scoort qua gebruik wel het best binnen het overheidssegment, zelfs beter dan Microsoft. Dit wordt vooral gestuwd door het hoge gebruik van de Oracle DBMS bij gemeenten en gemeentelijke instellingen. Een vergelijkbaar beeld is zichtbaar voor IBM databases. Ook hier geldt dat het gebruik geconcentreerd is rondom gemeentelijke instellingen. MySQL ten slotte, via Sun inmiddels ook in Oracle handen gekomen, kent binnen het publieke segment haar belangrijkste gebruikersgroep in het onderwijs. De derde laag zijn de groupware oplossingen. Microsoft Exchange is in gebruik bij ongeveer twee op de drie publieke instellingen, SharePoint komt voor bij één op de negen instellingen. Novell GroupWise vormt in het publieke domein de enige serieuze tegenhanger voor Microsoft met een penetratie van zestien procent. Vooral bij gemeentelijke instellingen en in het voortgezet onderwijs komen deze systemen naar voren. IBM Lotus groupware wordt nog door ruim vier procent van de publieke instellingen gebruikt.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.