Multitasking kan niet volgens hersenen

19 april 2010

Het menselijke brein kan zich met maximaal twee taken tegelijk bezighouden, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het mediale deel van de prefrontale cortex bestrijkt beide hersenhelften en houdt zich bezig met multitasking. Uit het onderzoek van het Franse Université Pierre et Marie Curie blijkt dat de mediale prefrontale cortex betrokken is bij het uitvoeren van verschillende taken tegelijk. Het mediale deel van de prefrontale cortex is belangrijk voor het beoordelen van beloningen die aan bepaald gedrag zijn gekoppeld en kan zo een motivationele prikkel voor het individu vormen. Als proefpersonen werd gevraagd om te bepalen of letters op een scherm in de juiste volgorde waren gezet om een woord te vormen, bleek dat het hersengebied meer activiteit vertoonde bij een hogere beloning. Tijdens het onderzoek werden aan proefpersonen zowel woorden in hoofdletters als in kleine letters getoond. Met FMRI-beelden werd zichtbaar gemaakt dat tijdens de proef het mediale deel van de prefrontale cortex zich opsplitste. Een deel hield zich bezig met het beoordelen van de beloning voor de taak met hoofdletters, terwijl het andere deel de taak met de kleine letters beoordeelde.


De mediale prefrontale cortex kan zijn taken opsplitsen, omdat het hersengebied beide hemisferen bestrijkt. Uit eerder onderzoek bleek al dat ook een ander deel van de prefrontale cortex betrokken was bij multitasking: de anterior prefrontale cortex. Het was echter nog onbekend hoe het individu de beloningen voor de uitgevoerde taken beoordeelde. Uit het onderzoek blijkt dat de beloningen individueel worden beoordeeld, in plaats van dat deze worden samengenomen. Volgens onderzoeker Etienne Koechlin blijkt uit dit onderzoek dat het menselijke brein zich met niet meer dan twee taken tegelijk kan bezighouden. Ook geven deze resultaten een mogelijke verklaring voor de moeite die mensen hebben met kiezen tussen drie of meer alternatieven: volgens Koechlin kan dit komen doordat het brein moeite heeft om de beloningen voor meer dan twee opties effectief te beoordelen. 'What really the results show is that we can readily divide tasking. We can cook, and at the same time talk on the phone, and switch back and forth between these two activities', zei Koechlin. 'However, we cannot multitask with more than two tasks'. Kochlin liet. Zo zei hij, '32 subjects complete a letter-matching task while they had their brains scanned with functional magnetic resonance imaging (fMRI). The subjects saw uppercase letters on a screen and had to determine whether those letters were presented in the correct order to spell out a certain word. They were given money if they performed the task with no errors. We saw that, the higher the monetary reward, the more activity there was in the MFC. But then we made the task more difficult. In addition to uppercase letters, the subjects were also presented with lowercase letters, and had to switch back and forth between matching the uppercase letters to spell out, say, T-A-B-L-E-T, and lowercase letters to spell out t-a-b-l-e-t. During this dual task, the MFC divided up the labor. One hemisphere of the brain encoded the reward associated with the uppercase letter task, and so showed activity during that task, while the other region encoded the reward associated with the lowercase task. … Essentially, the brain behaved as if each frontal lobe was pursuing its own goal'. De introductie van een derde taak had een grotere inaccuraatheid tot gevolg. '[The] subjects perform as if they systematically forget one of the three tasks', zo stelt Koechlin.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.