Tag Archives: Multitasking

Multitasking kan niet volgens hersenen

19 april 2010

Het menselijke brein kan zich met maximaal twee taken tegelijk bezighouden, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het mediale deel van de prefrontale cortex bestrijkt beide hersenhelften en houdt zich bezig met multitasking. Uit het onderzoek van het Franse Université Pierre et Marie Curie blijkt dat de mediale prefrontale cortex betrokken is bij het uitvoeren van verschillende taken tegelijk. Het mediale deel van de prefrontale cortex is belangrijk voor het beoordelen van beloningen die aan bepaald gedrag zijn gekoppeld en kan zo een motivationele prikkel voor het individu vormen. Als proefpersonen werd gevraagd om te bepalen of letters op een scherm in de juiste volgorde waren gezet om een woord te vormen, bleek dat het hersengebied meer activiteit vertoonde bij een hogere beloning. Tijdens het onderzoek werden aan proefpersonen zowel woorden in hoofdletters als in kleine letters getoond. Met FMRI-beelden werd zichtbaar gemaakt dat tijdens de proef het mediale deel van de prefrontale cortex zich opsplitste. Een deel hield zich bezig met het beoordelen van de beloning voor de taak met hoofdletters, terwijl het andere deel de taak met de kleine letters beoordeelde.

Continue reading

Share This: