Nederlandsers zorgeloos over beveiliging

14 april 2010

Ondanks de recente politieke discussie rondom body scans op vliegvelden en de schending van privacy, komt uit de Unisys Security Index naar voren dat Nederlanders over het algemeen geen probleem hebben met deze extra elektronische veiligheidsmaatregelen. Praktisch alle ondervraagden (96 procent) geven aan dat zij hun privacy graag opgeven in ruil voor een veilige vlucht. Ze zijn bereid om één of meerdere elektronische veiligheidsmaatregelen te ondergaan voordat zij aan boord mogen van een vliegtuig. 81 Procent van alle ondervraagden heeft ook geen moeite met een volledige body scan. 'Hoewel er veel discussie is rondom privacy met betrekking tot de inzet van elektronische body scans op Schiphol, toont de Unisys Security Index aan dat de Nederlanders zich weinig zorgen maken over hun privacy wanneer zij hierdoor een veilige vlucht hebben', zegt Jan van der Sluis, Senior Manager, Identity & Credentialing Solutions over de uitkomst.


'De bereidheid van Nederlanders om hun privacy op te geven voor een veilige vlucht is best verrassend. Je zou namelijk verwachten dat een land waarbij de bezorgdheid hoog is, de bereidheid om privacy op te geven voor meer veiligheid groter zou zijn. Nederland daarentegen is met een indexscore van 70 punten een zeer relaxt land. Het lijkt er dan ook op dat er geen verband is tussen de relaxte houding van een land ten opzichte van veiligheid en de bereidheid privacy op te geven voor veilige vlucht. Een reden hiervoor kan zijn dat de Nederlanders erop vertrouwen dat er voorzichtig en veilig met hun persoonlijke data wordt omgesprongen. Ze hebben vertrouwen in de overheid en overheidsinstellingen', zegt Van der Sluis. De Unisys Security Index is een wereldwijd onderzoek dat twee keer per jaar gehouden wordt. De meest recente Index dateert uit februari 2010. In Nederland werden 500 consumenten gevraagd naar hun houding ten opzichte van nationale veiligheid, financiële veiligheid, internetveiligheid en persoonlijke veiligheid. De Unisys Security Index toont tevens aan dat 71 procent van de Nederlanders positief tegenover identiteitsverificatie via biometrische data staat. Nog eens 61 procent is bereid voorafgaand aan de vlucht persoonlijke data aan te leveren voor de verificatie van hun identiteit. Het merendeel van de Nederlanders die positief tegenover een of meerdere veiligheidsmaatregelen staan, wonen in de grotere steden van Nederland. Met name Nederlanders in de leeftijd van 18 tot 34 hebben een voorkeur voor elektronische body scans. Van der Sluis: 'Ondanks het feit dat identiteitsdiefstal de grootste bron van zorgen is onder de Nederlanders – meer dan 79 procent geeft aan zich zorgen te maken over misbruik van persoonlijke informatie – geven zij toch de voorkeur aan een veilige vlucht boven hun privacy. Met name Nederlanders woonachtig in het westen van het land staan positief tegenover biometrische veiligheidsmaatregelen voor hun vlucht. Dit komt waarschijnlijk doordat de reisfrequentie in de Randstad hoog is en Nederlands grootste vliegveld Schiphol hier is gesitueerd'. Hoewel het aantal consumenten dat zich zorgen maakt over zijn/haar persoonlijke veiligheid zeer laag is (slechts 4 procent geeft aan zich hierover zorgen te maken) blijft ongeautoriseerd toegang tot of misbruik van persoonlijke informatie een van de belangrijkste bronnen van zorgen. Meer dan de helft (53 procent) van de ondervraagden geeft aan zich hier zorgen over te maken en nog eens een kwart (26 procent) geeft aan zich hier serieus zorgen over te maken. Misbruik van creditkaartgegevens blijft een belangrijke bron van zorgen en er was zelfs een kleine toename zichtbaar. 29 Procent maakt zich hier serieus zorgen over. Minder dan een kwart (24 procent) maakt zich totaal geen zorgen. Het feit dat dit nog altijd een belangrijke bron van zorgen is, is een gevolg van de angst voor identiteitsdiefstal. De index score met betrekking tot Internetveiligheid is met 78 punten het hoogst van alle categorieën. Hiermee is internetveiligheid samen met identiteitsdiefstal de nummer één bron van zorgen. Tien procent van de ondervraagden geeft aan zich serieus zorgen te maken over hun veiligheid wanneer zijn online winkelen of bankieren. Nederlanders maken zich weinig zorgen om hun computerveiligheid, slechts 17 procent maakt zich zeer tot extreem zorgen. Dit is 21 procent lager dan de eerste Unisys Security Index van augustus 2007.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.