Hacken mag wel, stelen niet..

24 november 2009

De privé-mailbox van de staatssecretaris van Defensie hacken is toegestaan, oordeelt de politierechter. Wat niet mag is e-mails ontvreemden. Daarvoor is de hoofdredacteur van Revu veroordeeld. Volgens de rechter heeft Revu bij het hacken van de mailbox van staatssecretaris Jack de Vries geen ander doel voor ogen dan ‘het langs journalistieke weg aan de orde stellen van een maatschappelijk probleem’. Dit is zo’n groot onderdeel van het artikel dat de Revu hierover publiceerde dat strafvervolging niet op zijn plaats is en de vrijheid van meningsuiting belemmert. De rechter ontslaat journalist Nick Kivits van alle strafvervolging maar veroordeelt wel hoofdredacteur Altan Erdogan, die de hacker te ver liet gaan. De rechter oordeelt dat het binnendringen van de privé-mail van een bewindspersoon via een botnet en een brute force aanval journalistiek geoorloofd is omdat er geen andere manier is om de onveiligheid van e-mailboxen te bewijzen. ‘Immers een verhaal over het binnendringen van een fictief emailaccount, zoals de officier van justitie heeft aangegeven, heeft beduidend minder journalistieke waarde en dus ook minder gevolgen dan wanneer het daadwerkelijk gaat om de privé emailbox van een bewindspersoon’, aldus de rechter.

Maar daar had de aanval moeten stoppen, vindt de rechter. Het stelen van e-mails van De Vries is wel degelijk computervredebreuk. Met het slagen van de hackpogingen is het journalistieke doel bereikt. ‘Er was immers aangetoond dat de beveiliging van de privé emailbox van de staatssecretaris van het Ministerie van Defensie niet optimaal was’, staat in het vonnis. De door Revu ingehuurde hacker installeerde na het binnendringen van de mailbox een programma dat automatisch een kopie van alle binnenkomende mail verzond naar de inbox van de hacker. Dit lukte bij een aantal e-mails. ‘Naar het oordeel van de politierechter kan hiervoor geen rechtvaardiging gevonden worden in het algemene publieke belang’, aldus het vonnis. En dus is er sprake van computervredebreuk en een ‘grove schending’ van de privacy van De Vries. De hoofdredacteur krijgt een boete. De rechter stelt dat van hem verwacht mag worden dat hij ‘de grenzen van hetgeen ook in journalistiek opzicht toelaatbaar is, scherp voor ogen heeft en in acht neemt’. Die grenzen zijn overschreden. Erdogan moet 450 euro betalen. Revu berichtte in het kerstnummer 2008 onder de kop ‘Yes, we’re in’ over de inbraak in de mailbox van De Vries bij Het Net. De staatssecretaris liet toen weten de hack als een inbreuk op zijn privacy te beschouwen en deed aangifte. Uit het Revu-artikel bleek dat de hack werd uitgevoerd middels een brute force-aanval op de webmail van Het Net via een eerst eigenhandig aangelegd botnet.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.