W3C voorziet SKOS van gloeiende aanbeveling

26 augustus 2009

Het World Wide Web Consortium kondigde deze week aan dat het een standaard gaat accepteren 'to bridge knowledge organization systems like classifications, thesauri, and taxonomies to linked data'. Het Semantische Web is bedoeld om het makkelijker te maken naar relevante documenten te zoeken en contextueel informatie te kunnen vinden op het Web. Met de W3C SKOS (Simple Knowledge Prganization System) 'enterprises, social networking applications, government portals, and others managing large collections of items, such as books, news reports, and blog entries, can leverage linked data capabilities'. SKOS geeft een model om de basis structuur en de content van concepten uit te drukken, zoals thesauri, onderwerplijsten en taxonomieen. Verschillende 'communities' kunnen SKOA gebruiken om vacabulaires te verbinden met het Semantische Web. SKOS is speciaal ontworpen om woordsystemen vast te leggen zoals thesauri, classificatieschema’s, taxonomieën en folksonomiën. Heel relevant voor het erfgoed waar gestandaardiseerde ontsluiting essentieel is voor de vindbaarheid.


SKOS is een toepassing van RDF (Resource Description Framework) de taal van het semantische web en een structuur om metadata van bronnen op het web vast te leggen. Door erfgoed te ontsluiten op het web met een woordsysteem dat in SKOS gepubliceerd is, kunnen objecten uit verschillende collecties (geautomatiseerd) worden verbonden, zelfs als bij de beschrijvingen verschillende woordsystemen zijn gebruikt. Er zijn al diverse internationale woordsystemen in SKOS beschikbaar. Bijvoorbeeld de Library of Congress Subject Headings (LCSH) en uit Frankrijk  RAMEAU (Répertoire d’autorité-matière encyclopédique et alphabétique unifié). Dat bood de mogelijkheid om de dwarsverbanden tussen beide woordsystemen vast te leggen. Zo is in het STICH-project de RAMEAU concepten voorzien van een LCSH als CloseMatch, bv Oiseaux voor Birds en visa-versa. Dit opent de mogelijkheid om het publiek in staat te stellen om vogels in Amerikaanse collecties te combineren met soortgenoten in Franse. Meer voorbeelden zijn te vinden op website van het onderzoeksproject. De projectenbank van DEN geeft slechts drie treffers voor SKOS. In het denklab van Europeana is ook gebruik gemaakt van SKOS om meerdere collecties intelligent aan elkaar te koppelen. De ontwikkelplannen ingediend voor de subsidieregeling Digitaliseren met Beleid geeft aan dat we de komende tijd nog meer digitale diensten powered by SKOS kunnen verwachten. Recent kwam SKOS ook naar voren bij het vaststellen van minimale eisen voor beschrijving. Als alle erfgoedinstellingen nu eens een woordsysteem zouden gebruiken bij de ontsluiting en de gebruikte term als verwijzing naar een gepubliceerde SKOS representatie in DC.subject op het web vindbaar zouden maken, dan zou het mogelijk worden om één geintegreerde toegang tot de Digitale Collectie Nederland op te zetten.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.