Kosteneffecten Wet van Moore ongedaan gemaakt ?

25 augustus 2009

Indirecte stroomkosten dreigen de kostenreducties als gevolg van de wet van Moore ongedaan te maken. Dat stellen onderzoekers van Stanford University, Microsoft en Intel in een rapport over prestaties, kosten en energieverbruik van servers. 'The industry has in general assumed that the cost reductions and growth in computing speed related to Moore’s law would continue unabated for years to come, and this may be true at the level of individual server systems. Unfortunately, far too little attention has been paid to the true total costs for data center facilities, in which the power-related indirect costs threaten to slow the cost reductions from Moore’s law'. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van chipfabrikant Intel en softwareleverancier Microsoft. Als de stroomkosten per server blijven stijgen, zullen de jaarlijkse stroomkosten binnenkort de jaarlijkse kosten van de aanschaf van datacenterhardware overtreffen, zo voorspellen de onderzoekers. Ze becijferen dat serverprestaties elke twee jaar keurig verdubbelen, als ze worden afgezet tegen het aantal euro's dat nodig is voor de aanschaf ervan.


Wanneer echter naar de stroomkosten wordt gekeken, onstaat een ander beeld. 'As the electrical power used by IT equipment per dollar of equipment cost has increased, the annualized facility costs associated with powering and cooling IT equipment has in some cases grown to equal the annualized capital costs of the IT equipment itself. The trend towards ever more electricity-intensive IT equipment continues, which means that direct IT equipment acquisition costs will be a less important determinant of the economics of computing services in the future'. Ze pleiten voor een andere departementele structuur van datacenters. 'IT departments generally don’t pay the electric bill or the costs to build cooling or power distribution capacity, so they don’t demand high efficiency servers, because the costs for inefficiency come out of someone else’s budget'. Een serverkoper die niet de totale kosten van nieuwe servers in beschouwing neemt, maar zich enkel richt op de prestaties in relatie tot de aanschafkosten, zal altijd de voordelen overschatten van de aanschaf van meer rekenkracht. Deze scheefgroei tussen kosten en baten is de primaire reden dat de regie over de meeste datacentra zou moeten veranderen. Traditioneel hebben zij aparte budgetten en afdelingen voor de aanschaf van hardware en facilitaire ondersteuning. Het rapport doet een aantal rake uitspraken, die aanleiding geven goed na te denken. 'Power used per thousand dollars of server acquisition cost is the most important driver of power and cooling costs in data centers, because all of the costs to purchase electricity and almost all of the facility costs are directly related to the power use of IT equipment. The power-related capital costs for cooling, backup power, and power distribution are substantial (roughly $25,000 per kW of IT power use), and together with the electricity costs account for roughly half of total annualized costs in typical data centers'. Overigens is het nu vaak wel zo dat de kosten van het energieverbruik bij de meeste organisaties worden doorberekend: er wordt veel gerbruik gemaakt van hosters of datacentra, die niet schromen die kosten maandelijks te verrekenen. Ook dit onderzoek echter wijst er weer eens op dat de kosten van energie exponentieel stijgen. Of de Wet van Moore daarmee wordt bedreigd ? Dat is wellicht wat overdreven. Maar wat extra aandacht voor deze kostenpost kan geen kwaad…

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.