ICT-Office valt Algemene Zaken aan om CMS: beetje hypocriet ?

14 juli 2009

De branchevereniging ICT~Office heeft het ministerie van Algemene Zaken een WOB-verzoek voorgelegd. De branchevereniging wil weten waarop de keuze van het departement voor het open source content managementsysteem Hippo 7 is gebaseerd. Algemene Zaken gebruikt deze gratis software voor de website Rijksoverheid.nl zonder een aanbesteding uit te schrijven. Volgens ICT~Office is dit besluit in strijd met de Europese aanbestedingsregels. Het departement zou hiermee andere CMS-leveranciers benadelen. De overheid ontwikkelt in het kader van het project Overheidscommunicatie Nieuwe Stijl (ONS) een nieuwe rijkswebsite. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD, onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken) heeft hiervoor Hippo 7 geselecteerd. De dienst heeft nagelaten hiervoor een aanbesteding uit te schrijven, omdat deze Hippo 7 als gratis open source software aanmerkt. Voor software die gratis wordt verkregen is geen aanbesteding vereist. ICT-Office zegt ernstige twijfels te hebben over de tenderloze keuze voor Hippo. Deze aanpak doet in haar ogen geen recht aan het beginsel dat leveranciers gelijke kansen moeten hebben indien de overheid ICT-producten of -diensten selecteert. Na diverse keren vruchteloos overleg en een teleurstellende briefwisseling met het ministerie van Algemene Zaken over deze kwestie, heeft de brancheorganisatie een WOB-verzoek ingediend. De vereniging heeft in het kader van deze wet een veertien pagina's tellend document op het ministerie afgevuurd met vele vragen over de aanpak van het departement.


ICT-Office vindt dat de overheid moet zorgen voor adequate specificaties en vervolgens geen marktpartij (open source of closed source) mag uitsluiten mee te dingen naar een opdracht. Dat betekent dat keuzes op basis van persoonlijke voorkeuren en toevalligheden uit den boze zijn, waarschuwt de branchevereniging. De RVD dient in het geval van het project ONS volkomen transparant te zijn bij het selecteren en verwerven van software voor de rijkswebsite. In vervolg op de contacten tussen ICT~Office en de RVD, heeft de laatste besloten op korte termijn een aanbesteding te starten voor de inhuur van extern personeel. Peter van Schelven, juridisch adviseur van ICT~Office, zegt geschrokken te zijn van de opstelling van het ministerie. 'Het departement beroept zich op de zogeheten Instructie rijksdienst bij aanschaf ICT-diensten of ICT-producten uit 2008. Maar die heeft uitsluitend betrekking op open standaarden. Ik krijg de indruk dat Algemene Zaken de begrippen 'open standaarden' en 'open source' op één hoop gooit'. Dat laatste is inderdaad een veel voorkomend verschijnsel. Uiteraard heeft ICT-Office het recht een WOB-procedure te starten. Maar het is wel een beetje hypocriet, tenminste kijkend naar de argumenten die gebruikt worden. Ik heb ICT-Office nog nooit bezwaren zien maken tegen aanbestedingen waarin bij voorbaat producten van Microsoft of Oracle gevraagd werden (denk aan het grote desktop project van de overheid). Het argument gelijke kansen was toen zeker niet zo belangrijk ? ICT-Office is dan ook geen branchevereniging van de gehele IT-sector. Het verenigt met name partijen die 'closed source' software bieden. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat, nu gekozen is voor gratis software (waar ook geen aanbesteding voor nodig is), de vereniging begint te schreeuwen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.