Zoeken verbetert de hersenen

16 oktober 2008

Geriatrische onderzoekers hebben ontdekt dat al surfend zoeken op het Internet het geheugen van volwassenen van middelbare en oudere leeftijd aanzienlijk verbeterd. Het onderzoek, uitgevoerd door onderzoekers van de University of California Los Angeles Center on Aging, suggereert dat zoeken op het Internet die gedeelten van de hersenen stimuleert die lezen, taal en geheugen controleren. Het zou daarom gebruikt kunnen worden om de cognitieve functie van de hersenen langer in stand te houden. 'The study results are encouraging', zegt Gary Small, professor neurologie aan de UCLA en een van de auteurs van de studie. 'Internet searching engages complicated brain activity, which may help exercise and improve brain function'. Small en zijn onderzoeksteam bestudeerden 24 mensen tussen de 55 en 76. De helft daarvan was bekend met het zoeken naar informatie op het web, terwijl de andere helft geen enkele Internet-ervaring had. De twee teams waren gelijkelijk gegroepeerd in andere aspecten, zoals geslacht, opleiding en gemiddelde leeftijd. De vrijwilligers kregen een serie zoekopdrachten op het web uit te voeren en taken die te maken hadden met het lezen van passages in een boek. Tijdens deze activiteiten maten de onderzoekers de hersenactiviteit van de vrijwilligers.


'The magnetic resonance imaging scans revealed that the temporal, parietal and occipital lobes were activated in all of the participants as they performed the book-reading tasks. The same parts of the brain were activated to a far greater degree during the Web searches, but only among the participants who were experienced Internet users', zo vertelde Small. Het resultaat leidde het onderzoeksteam tot de conclusie dat de uitdagingen 'of ferreting out information on the Web demand a deeper level of engagement than reading, which could delay the atrophy and diminished cell activity that can erode cognitive ability. Our most striking finding was that Internet searching appears to engage a greater extent of neural circuitry that is not activated during reading — but only in those with prior Internet experience'. Bij het uitvoeren van Internettaken toonde de groep van ervaren Webgebruikers tweemaal zoveel activiteit als de onervaren gebruikers. 'A simple, everyday task like searching the Web appears to enhance brain circuitry in older adults, demonstrating that our brains are sensitive and can continue to learn as we grow older', zo stelt Small. De onderzoekers stellen dat de 'low levels of brain activation among the inexperienced users are likely the result of not understanding the strategies involved in Web searching, but they could still learn with more practice. With more time on the Internet, they may demonstrate the same brain activation patterns as the more experienced group', zo zei Small. Onderzoekers hebben lange tijd de verbindingen tussen hersenkwaliteit en uitdagende activiteiten als kruiswoordraadsels benadrukt, en Small gelooft dat dit onderzoek het eerste is om Internetactiviteit in diezelfde categorie te plaatsen. Het onderzoeksverslag zal verschijnen in het komende nummer van het American Journal of Geriatric Psychiatry

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.