Noors Standaardisatieorgaan in problemen

3 oktober 2008

Standards Norway, de organisatie die de technische standaarden managed in Noorwegen heeft een fikse klap gekregen afgelopen week, toen kernleden besloten op te stappen uit protest tegen de procedurele onregelmatigheden in het goedkeuringsproces van OOXML. De naweeen van de procedure doen zich overal voelen. De 23-koppige technische commissie is in een klap 13 van zijn leden kwijtgeraakt. Het standaardisatieproces voor OOXML heeft nogal een controverse losgemaakt. Ook na afsluiting van het project bleef die controverse voortduren. Critici hebben de validiteit van de goedkeuringsbeslissing door ISO ernstig in twijfel getrokken en stellen dat procedurele onregelmatigheden en openlijk wangedrag het stemproces in de nationale standaardisatieorganen heeft beinvloed. Noorwegen heeft wat dat betreft veel kritiek over zich heen gekregen, omdat het land de uiteindelijke stem veranderde tegen de oppositie van de meerderheid van de commissie in. Standards Norway heeft dat afwijkende stemgedrag verdedigd door te stellen dat de stem in het voordeel van OOXML gebaseerd was op de uitkomst van een onderzoek onder het publiek, waarbij de meerderheid van de stemmen ondersteuning van OOXML goedkeurde. Het standaardenorgaan heeft echter moeten toegeven dat een groot aantal van deze antwoorden identiek waren en opgesteld door Microsoft. Uiteindelijk moest het orgaan de stem intrekken.


Een ontslagbrief geschreven door de vertrekkende leden en gepubliceerd door The Inquirer beschuldigt het standaardenorgaan onder de druk van Microsoft bezweken te zijn, waarbij het zijn eigen procedures negeerde en voorbijging aan de analyse van het technische commitee dat belast was met de evaluatie van OOXML. 'It is sad when organisations that work for our common interest fail the task. Through the OOXML work, Standard Norway has shown, with a clear margin, that they are not fit to represent Norway in the ISO;, zo stelt de brief. 'Standard Norway chose to defy their own technical committee and vote yes to a specification that is immature, useless, and unworthy of being called an ISO standard'. En verder: 'We end our work with Standard Norway because:

  • The administration of Standard Norway trust 37 identical letters from Microsoft partners more than their own technical committee.

  • The process within Standard Norway has been unpredictable and the administration has changed the rules along the way.

  • Standard Norway and ISO have committed a series of violations of their own rules and other irregularities in the OOXML process.

The mass-copied Microsoft-letter did not contain a single professional argument. Standard Norway first said that these kinds of statements would not be given any weight. However, at the end of the process they changed their mind and emphasized the Microsoft letters. Thereby, Standard Norway misled the committee members'. Dat is niet mals. Chief Technology Officer Håkon Wium Lie van Opera bevindt zich onder de vertrekkende commissieleden. Hij benadrukt het belang van open standaarden en de noodzaak voor formaten die universeel worden geaccepteerd en toegankelijk zijn voor iedereen. 'Standardization of formats for content on the Web is more important than ever. A large part of mankind's communication is done digitally, and all—ALL—must have the ability to read and write these formats', zo zegt hij. De consequenties van het standaardisatieproces van OOXML zijn groter voor ISO dan ze waarschijnlijk heeft bevroed. ISO heeft te maken met ontevreden lidstaten, die zich geschoffeerd voelen omdat hun technische input is genegeerd (veelal afkomstig uit Zuid-Amerika, Afrika en Azie) en nationale standaardenlichamen die met grote interne frictie kampen vanwege verondersteld wangedrag. Het mag als ernstige waarschuwing gelden voor een zogenaamd onafhankelijk orgaan zich niet te afhankelijk te maken van commerciele belangen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.