IT-branche wil energieverbruik in 2020 met 30 % verminderen

14 juli 2008

De IT-sector wil in 2020 het energieverbruik met 30 procent verlaagd hebben. Om dat te bereiken is er een overeenkomst gesloten met het ministerie van Economische Zaken. Uit onderzoek van bureau Tebodin blijkt dat de kans zeer reëel is dat het verbruik van energie door de IT-sector in 2020 is verdubbeld. Vooral de sterk toenemende datacentra zijn boosdoeners. 'De CO2-uitstoot komt daarmee in de buurt van de luchtvaart', zo stelde de staatsecretaris in het NOS-journaal. De branchevereniging ICT~Office heeft vandaag een convenant gesloten met het ministerie. De bedrijven beloven dat ze zich zullen inspannen om het hoge energieverbruik van informatie- en communicatietechnologie terug te brengen. Het ministerie helpt daarbij door de uitvoeringsorganisatie SenterNovem in zetten. Die organisatie moet de IT-sector helpen bij het nakomen van de afspraken. 'ICT~Office wil directe besparingen stimuleren bij grote bedrijven, maar ook kleinere IT-ondernemingen een kans bieden', zo stelt Fred van Hintum van de brancheorganisatie. 'Er is een toenemende vraag naar 'groene' oplossingen in de branche, en dit convenant kan ervoor zorgen dat verschillende bedrijven elkaar die oplossingen kunnen bieden'.


Om vanuit de overheid nog meer goede wil te tonen, heeft het ministerie besloten dat het de eigen dataopslag gaat onderbrengen in een 'groen' datacentrum van KPN. KPN verhuurt aan het ministerie een afgesloten ruimte van ongeveer honderd vierkante meter in het KPN CyberCenter in Haarlem. Dit CyberCenter maakt gebruik van de Kyoto Cooling-techniek, waarbij buitenlucht een groot aluminium wiel aandrijft. Het wiel koelt vervolgens de hete lucht uit het datacentrum. EZ hoopt hiermee meteen al een besparing van dertig procent te behalen. ICT~Office participeert in de meerjarenafspraken (MJA3) over energiebesparing. De belangrijkste afspraak is het streven van de IT-bedrijven om de energie-efficiency met 30% te verbeteren over de periode 2005 – 2020. ICT~Office stelt samen met haar leden plannen op om dit doel te bereiken. Ook wordt een studie gemaakt hoe de ICT-branche in 2030 tot een energie-efficiency van 50% kan komen. Van Hintum denkt dat IT kan helpen met het oplossen van energievraagstukken. Door bedrijven te helpen efficiënter te werken, kan er ook een energiebesparing worden gerealiseerd. In andere branches worden al goede resultaten geboekt met deze meerjarenafspraken. Op basis van de eerste MJA’s is in vijftien jaar een energiebesparing van 2 procent per jaar bereikt. 'Duurzaamheid is één van de peilers van het kabinetsbeleid. De MJA die we vandaag sluiten met de ICT-branche sluit hier goed bij aan', zo zegt Heemskerk. Theo Rinsema, bestuurslid van ICT~Office: 'ICT-bedrijven kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de vermindering van de CO2-uitstoot. Niet alleen door zelf minder energie te gebruiken maar ook door energiebesparing te realiseren in andere sectoren met hulp van slimme ICT-toepassingen'. Het ministerie gaat vanaf september 2008 gebruik maken van het datacenter. De overeenkomst tussen het ministerie en KPN heeft een looptijd van drie jaar. Het koelsysteem is pas in de loop van 2009 operationeel. Overigens: een grote besparing kan al worden bereikt door de ridicule regel dat ISP's de verkeersgegevens van alle communicatie moeten bewaren te schrappen. Dat levert in een keer een gigantische besparing op aan energieverbruik, is goed voor privacy en het maakt in principe niets uit als het gaat om terrorismebestrijding. Toch eens naar kijken, mijnheer Heemskerk….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.