Als het niet kan met, dan maar zonder Microsoft

19 augustus 2008

Browser-leveranciers zijn over het algemeen snel met het adopteren van nieuwe Internettechnologie. Dat geldt niet als het Microsoft is, want die wil of kan van Internet Explorer (IE) blijkbaar geen moderne webbrowser maken. Hoewel er in IE 8 een aantal stappen in de goede richting zijn gezet, ontbeert de browser nog steeds een aantal belangrijke functionaliteiten. Dat heeft de evolutie van het web aanzienlijk gehinderd (IE is de meest verspreide browser) en heeft weel webdesigners gedwongen te kiezen voor niet optimale oplossingen. Dat gaat echter veranderen, want Mozilla wil IE in de nieuwe generatie van open webtechnologie brengen zonder de medewerking van Microsoft. Een van de eerste stappen naar dit doel is het bouwen van een nieuwe experimentele plugin die Mozilla's implementatie van het HTML5 Canvas-element aanpast zodat het in IE kan worden toegepast. Dit element staat webontwikkelaars toe 'to programmatically render interactive bitmap images in HTML content'. Het is uitgevonden door Adobe om rijkere grafische mogelijkheden te creeren. De functionaliteit werd uiteindelijk onderdeel van de HTML5-standaard en is geimplementeerd in zowel Gecko als in Presto. Canvas wordt uitgebreid gebruikt in populaire webapplicaties, zoals Google Maps, maar het heeft geen ververspreide acceptatie gevonden, omdat het niet beschikbaar is via IE. Om Google Maps te laten werken met IE moest Google ExCanvas ontwikkelen, een complexe bibliotheek die Canvas-functionaliteiten laat samenwerken met VML, Microsoft's alternatief voor de open standaard SVG.


Het is echter te langzaam om gebruikt te kunnen worden met zeer interactieve webapplicaties. Mozilla's oplossing is om de eigen Canvas-implementatie in een ActiveX plugin te plaatsen die vervolgens rechtstreeks kan worden geintegreerd in IE. Mozilla's Vladimir Vuki?evi? heeft een werkend prototype ontwikkeld; het is geschreven met Firefox code en implementeert de HTML5 Canvas-specificatie bijna helemaal. Er zijn nog steeds een aantal lacunes, zoals ondersteuning voor verschillende tekenfunctionaliteiten. Het is een werk in ontwikkeling. Vuki?evi? gelooft 'that a lot of the holes can be filled without substantial effort, but my primary concern is with the challenges posed by deployment. The plugin is designed to snap into IE as a binary rendering behavior, but the browser's defensive security mechanisms insist on prompting the user before every time it is used. This detracts from the seamlessness of the plugin and makes it difficult to use for conventional web applications. Currently, the experience is pretty crappy: you have to click through an infobar to allow installation of this component, then you have to click 'Yes' to say that you really want to run the native content, and then you have to click 'Yes' again to allow the component to interact with content on the page', zo schrijft hij in een blog. 'In theory, with the right signatures, the right security class implementations, some eye of newt, and a pinch of garlic, it's possible to get things down to a one-time install which would make the component available everywhere'. De plugin is de eerste stap om standaard webtechnologie naar IE te brengen. Mozilla is namelijk nog veel ambitieuzer met Screaming Monkey 'that will make it possible to plug Mozilla's entire next-generation JavaScript engine directly into Microsoft's web browser', aldus Vuki?evi?. Het realiseren van adoptie voor plugins die webcompatibiliteit realiseren is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Zoals een analist terecht zegt: 'If Mozilla can't convince diehard IE users to install Firefox, it seems unlikely that such users will be willing to install Internet Explorer plugins that provide Firefox features'. Maar er zijn omwegen denkbaar: Adobe werkt namelijk zeer nauw met Mozilla samen. 'If Adobe decided to ship Screaming Monkey and the Canvas functionality as part of the next major iteration of the Flash plugin, it would rapidly accelerate adoption and get it onto lots of computers. Although Canvas arguably competes with Adobe's Flash plugin in a certain set of use cases, it's worth noting that Adobe doesn't generate revenue from the Flash plugin itself. Adobe cashes in on Flash by selling its powerful authoring tools, which the company could easily extend to support standards-based web technologies', zo gaat diezelfde analist verder. En: Adobe kan er heel veel mee winnen. Het bedrijf eigt steeds meer naar openheid. 'If Adobe were to fully embrace open web standards, Microsoft's stranglehold on web innovation could finally be broken and Adobe would also have more competitive leverage against Silverlight'. Microsoft kan dan ook van die kant onder vuur komen….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.