Belasting op spam ?

10 juni 2009

Het versturen van een e-mail en internetgebruik kan volgens de SP energievriendelijker. SP-Kamerlid Paulus Jansen opperde woensdag tijdens een debat over energie en telecom het versturen van spam en zware bestanden in Europees verband te belasten. Dan proberen we misschien 'minder megabytes over het netwerk te pompen. Ook scheelt het een hoop ergernis'. PvdA-staatssecretaris Frank Heemskerk (Economische Zaken) zei het 'heel erg' met Jansen eens te zijn dat het terugdringen van spam een waardevolle bijdrage kan leveren aan de energiebesparing. Het is volgens hem goed daarover na te denken. 'Maar ik moet er werkelijk niet aan denken dat Europa gaat bepalen hoeveel mails en welk maximum aan bytes we mogen versturen', aldus Heemskerk. Het SP-Kamerlid benadrukte dat hij alleen maar suggesties wil doen, omdat nu vooral wordt gekeken naar technische energiebesparingen die met IT te behalen zijn. Het energieverbruik kan ook verminderd worden door bijvoorbeeld naar het volume van emails te kijken en te wijzen op effecten van bulkmail. Volgens Jansen kan met simpele organisatorische maatregelen al 'veel onzinverkeer' worden teruggedrongen. Hij wees erop dat e-mails steeds zwaarder worden door allerlei informatie en beeldmateriaal, terwijl mensen die dat echt willen lezen en zien daarnaar net zo goed verwezen kunnen worden door een link te plaatsen in het bericht. De SP'er stelde dat de IT-sector inmiddels goed is voor 8 procent van ons energiegebruik. De staatssecretaris vergeleek IT als energiegebruiker en als uitstoter van broeikasgas met de luchtvaartsector.


Hoewel ik sterk twijfel aan de mogelijkheid spammers te kunnen belasten voor de mails die ze verzenden (de identificatie is nogal ingewikkeld), heeft Jansen wel een punt daar waar het gaat om de energieverspilling die het met zich meebrengt. In mei publiceerde McAfee daar een rapport over. Het bedrijf stelt daarin dat 'spam e-mail is not only a nuisance, but is damaging to the environment and substantially contributes to green house gas (GHG) emissions'. In het onderzoek, getiteld 'Carbon Footprint of Spam' wordt berekend dat 'globally the annual energy used to transmit, process and filter spam totals 33 billion kilowatt-hours (kWh), or 33 terawatt hours (Twh)'. Dat staat gelijk aan het electriciteitsverbruik van 2.4 miljoen huishoudens en heeft dezelfde CO2-emissie als 3.1. miljoen auto's en ongeveer 7 miljard liter benzine. 'As the world faces the growing problem of climate change, this study highlights that spam has an immense financial, personal and environmental impact on businesses and individuals', zegt Jeff Green, Senior Vice President productontwikkeling van McAfee Avert Labs. 'Stopping spam at its source, as well investing in state-of-the-art spam filtering technology, will save time and money, and will pay dividends to the planet by reducing carbon emissions as well'. Eind 2008 werd McColo, een van de belangrijkste verzenders van spam, offline gehaald, waarna het spamvolume wereldwijd met 70 % daalde. 'The energy saved in the ensuing lull before spammers rebuilt their sending capacity, equated to taking 2.2 million cars off the road that day, proving the impact of the 62 trillion spam e-mails that are sent each year'. Een aantal belangrijke resultaten van het onderzoek waren:

'The average GHG emission associated with a single spam message is 0.3 grams of CO2. That's like driving three feet (one meter); but when multiplied by the yearly volume of spam, it is equivalent to driving around the earth 1.6 million times'.

'Much of the energy consumption associated with spam (nearly 80 percent) comes from end-users deleting spam and searching for legitimate email (false positives). Spam filtering accounts for just 16 percent of spam-related energy use'.

'Spam filtering saves 135 TWh of electricity per year. That is equivalent to taking 13 million cars off the road'.

'If every inbox were protected by a state-of-the-art spam filter, organizations and individuals could reduce today’s spam energy by 75 percent or 25 TWh per year, the equivalent of taking 2.3 million cars off the road'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.