Open source en ‘cloud’.

9 juni 2009

'The buzz around cloud computing has reached a fever pitch. Some believe it is a disruptive trend representing the next stage in the evolution of the Internet. Others believe it is hype, as it uses long established computing technologies. As with any new trend in the IT world, organizations must figure out the benefits and risks of cloud computing and the best way to use this technology. One thing is clear: The industry needs an objective, straightforward conversation about how this new computing paradigm will impact organizations, how it can be used with existing technologies, and the potential pitfalls of proprietary technologies that can lead to lock-in and limited choice. This document is intended to initiate a conversation that will bring together the emerging cloud computing community (both cloud users and cloud providers) around a core set of principles. We believe that these core principles are rooted in the belief that cloud computing should be as open as all other IT technologies'. Zo begint een manifest van 38 bedrijven en wetenschappelijke instellingen eind maart, waarin werd opgeroepen tot het formuleren van een visie inzake cloud computing. HP, Intel en Yahoo! hebben nu het initiatief genomen voor het opstellen van een open source standaard voor cloud services. Zij roepen ontwikkelaars op mee te werken. De drie bedrijven deden hun oproep tijdens een bijeenkomst voor ontwikkelaars rond een 'testbed' voor cloud services. Zij toonden hun eerste opzet, welke overigens nog in een prematuur stadium verkeert.


Zij verwachten dat hun initiatief het ontstaan van allerlei bedrijfseigen oplossingen voorkomt. Ook kan de standaard een impuls geven aan innovatie rond cloud computing. Overigens is niet iedereen direct voor standaardisatie te vinden. Amazon, Google en Microsoft vinden het nog veel te vroeg. Het argument dat Microsoft aanvoert is dat er veel te weinig tijd was om de plannen van de groep te beoordelen. En straks komt natuurlijk weer het argument dat standaardisatie in een te vroeg stadium de doodssteek is voor innovatie. De IT-industrie heeft dat argument al vele malen gebruikt. ‘Het aannemen van standaards dwingt de ontwikkelaars in een keurslijf, zodat ze geen goede ideeën meer kunnen krijgen’, heet het dan. Het gaat natuurlijk helemaal niet om leuke of slimme ideeën, het gaat om geld verdienen. Door het aannemen van een standaard kan daarmee zo snel mogelijk worden begonnen, met IBM waarschijnlijk op het voorste plan. Dat ontneemt Microsoft en Google de kans om hun eigen oplossing te promoveren tot 'standaard', zoals in het verleden wel kon. Gebruikers zijn gebaat bij systemen waar ze wat aan hebben en die het een hele tijd volhouden. Geen enkele gebruiker zit erop te wachten dat hij zijn cloud-computing-oplossing over een paar jaar weer moet inruilen, omdat het nergens meer te gebruiken is. In het verleden werd de standaardgedachte in theorie wel omarmd, maar werd in de praktijk iets heel anders gedaan. Zodat de wereld werd opgescheept met een standaard als X.400 (voor e-mail) waar meer dan honderd varianten van werden gemaakt, waarvan het merendeel niet met de andere kon communiceren. En wie waren daar de dupe van? Juist, de gebruikers. De leveranciers verdienden gewoon geld. Het is dan ook alleen maar goed dat 'cloud computing' via een open standaard wordt gestandaardiseerd en dat er open source oplossingen komen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.