Internetverkeer zakt in door nieuwe antipiraterijwet

3 april 2009

Vanaf woensdag is het internetverkeer in Zweden met ongeveer een derde deel afgenomen. Het lijkt erop dat dit het gevolg is van een nieuwe, strengere wet tegen schending van auteursrechten, die op die dag in werking is getreden. De op 1 april in werking getreden wet maakt het voor auteursrechthouders mogelijk om internetproviders via de rechter te dwingen om de identiteit van de houder van een bepaald IP-adres te onthullen, indien er vanaf dat adres rechtenschending heeft plaatsgevonden. Volgens internetbedrijf Netnod is het verkeer over de Zweedse grens met ruwweg een derde afgenomen sinds de wet in werking is getreden. De piek in het verkeer daalde van ongeveer 120Gbps naar 80Gbps. Christian Engstrom, de vice-voorzitter van de Zweedse Piratenpartij, verklaarde tegenover de BBC dat hij verwacht dat het effect slechts tijdelijk zal zijn. 'Today, there is a very drastic reduction in internet traffic. But experience from other countries suggests that while file-sharing drops on the day a law is passed, it starts climbing again. One of the reasons is that it takes people a few weeks to figure out how to change their security settings so that they can share files anonymously'. Hij gaf toe dat de nieuwe wetgeving een aantal file-sharers zou afschrikken en dat de risico's zijn vergroot, maar 'the risks to illegal file-sharers are still quite low. We estimate there are two million file-sharing [computers] in Sweden, so even if they prosecuted 1,000 people to make an example of them, for an individual user it is still a very small risk'.


De eerste rechtszaak op grond van de nieuwe wet is inmiddels aangespannen. Een aantal boekuitgevers heeft een rechter gevraagd om een provider te verplichten de identiteit te onthullen van iemand die drieduizend gesproken boeken aanbiedt. Deze zaak wordt door diverse partijen met belangstelling gevolgd, omdat hier duidelijk zal worden hoeveel bewijs van auteursrechtschending rechters nodig zullen vinden voor het afgeven van een bevel aan een internetprovider. Kjell Bohlund, voorzitter van de Zweedse Uitgeversvereniging zei dat 'until the new law was passed, we were virtually powerless to act. Before 1 April, the only thing we could do about illegal file sharing was to refer it to the police, who were very reluctant to take it on. Now we can go get the courts to force ISPs to disclose the user information of an IP address. In two weeks time, we will know exactly who owns that IP. We can then do nothing, ask him to stop, or sue him for damages. We won't do this for small offenders, this is just for the big fish'. Engstrom zei dat de nieuwe wet 'a disaster' was, niet alleen voor de file-sharende Zweden, maar voor het hele land. 'Dealing with illegal file-sharing is a job for the police. It is their job to enforce the law. Now we have given private corporations the legal right to go after our civilians. That's not how Western democracies work', zo zei hij. Bohlund gaf toe dat het geen oplossing op lange termijn is. 'In a study, 80% of people thought we shouldn't go after file-sharers. But ask them how they feel about taking money out of the pockets of musicians, authors or artists and that number falls by a significant amount', zo zei hij. 'Ultimately we have to change people's perception on file-sharing'. Ongeveer tegelijkertijd is in Frankrijk de omstreden wet goedgekeurd, die het mogelijk maakt om auteursrechtschenders voor maximaal een jaar af te sluiten van Internet. Om de piraterij op internet te bestrijden, probeert de Franse regering al geruime tijd om een wet in te voeren die het internetproviders verplicht om mensen af te sluiten die zich bij herhaling schuldig maken aan schending van auteursrechten. Het wetsvoorstel heeft geleid tot grote verdeeldheid onder de betrokkenen. Wie wordt betrapt zal eerst een e-mail krijgen, de tweede keer een aangetekende brief, en de derde keer kan hij worden afgesloten van internet. De beslissing tot afsluiting, en de duur ervan, zal worden genomen door een nieuw orgaan, dat HADOPI is genaamd. De Assemblée nationale bracht kleine veranderingen aan in de wet. Mensen die worden afgesloten van internet, zullen niet langer hun abonnementsgeld hoeven te betalen. Ook werd een amendement toegevoegd dat de sancties verlicht wanneer het gaat om muziek van een artiest die in een belastingparadijs woont. Opmerkelijk was dat er bij de stemming nog maar een handjevol parlementsleden aanwezig was, omdat werd verwacht dat de stemming pas volgende week zou plaatsvinden. Van de 16 aanwezigen stemden er 12 voor.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.