Ondernemingsraad CBR trekt aan de bel over administratieve puinhoop

24 februari 2009

De ondernemingsraad van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) sloeg afgelopen vrijdag in een brandbrief alarm over de administratieve chaos bij het bureau. Zeker 1000 mensen rijden rond met een rijbewijs dat vanwege alcohol- en drugsgebruik had moeten worden ingenomen. Nog eens 5000 medische dossiers zijn kwijtgeraakt, stelt de ondernemingsraad. De rijschoolhouders onderstrepen de kritiek. Er worden ‘verkeerde’ rijbewijzen afgegeven, rijbewijzen met een onjuiste geldigheidsduur of zonder een geschiktheidsverklaring. Ook komen veel kandidaten in de problemen doordat medische dossiers en eigen verklaringen te traag worden behandeld of onvindbaar zijn. Als de politie iemand betrapt op ernstig alcohol- of drugsmisbruik in het verkeer, wordt dat doorgegeven aan het CBR. Die moet vervolgens het rijbewijs intrekken. Oorzaak is de 'rampzalig verlopen' invoering van een nieuw computersysteem, dat er juist voor had moeten zorgen dat het intrekken van rijbewijzen efficiënter zou verlopen. Volgens de ondernemingsraad heeft het CBR bovendien verkeerde rijbewijzen verstrekt. Motorrijders bleken na verlenging van hun rijbewijs opeens ook vrachtwagens te mogen besturen. Ook hebben mensen ten onrechte een verklaring gekregen dat zij lichamelijk in staat zijn een auto te besturen.


SP-Kamerlid Emile Roemer wil een spoeddebat met minister van Verkeer Camiel Eurlings (CDA). 'Er zijn al langer problemen bij het CBR. Nu blijkt dat mensen die met twintig glazen alcohol op gepakt worden, gewoon door kunnen blijven rijden. De minister moet echt ingrijpen'. Het CBR laat weten de informatie te onderzoeken. 'Dit is nieuw voor ons', zegt een woordvoerder. De directie van het CBR weerspreekt met klem de kritiek met betrekking tot de administratieve processen. Het CBR is, zo zegt de directie, sinds een jaar bezig haar prestaties te verbeteren. Zo is de reserveringstermijn voor de praktijkexamens afgenomen van soms 16 weken tot gemiddeld 4 weken (norm is 7 weken). De huidige reserveringstermijn voor het theorie-examen is van soms 10 weken teruggebracht tot gemiddeld 4 weken (norm is 4 weken). Op jaarbasis verwerkt het CBR ruim 2 miljoen examenaanvragen en verklaringen van geschiktheid. Bij zulke grote aantallen is een klein foutpercentage onvermijdelijk, stelt de directie. De situatie zoals die in de media wordt geschetst is volgens haar volstrekt niet in overeenstemming met de feiten. Alle medische dossiers die bij het CBR binnenkomen worden gescand en zijn digitaal beschikbaar. Zoekraken van dossiers is, zo stelt de directie in een persverklaring, vrijwel onmogelijk. Het afgeven van medische verklaringen door het CBR heeft in de afgelopen jaren soms lange wachttijden laten zien, dat klopt. Maar op dit moment wordt 99% van de verklaringen van geschiktheid binnen de termijn van 12 weken afgegeven. De Nationale Ombudsman heeft aangegeven een termijn van 16 weken voor deze vaak complexe procedures reëel te vinden. Het CBR heeft geen dossiers laten verlopen van bestuurders die aantoonbaar een gevaar zijn op de weg, zegt de verklaring. Het CBR heeft medio 2008 de hele werkvoorraad geanalyseerd in het kader van het verbeteren van de prestaties. Na een kwalitatieve toets is besloten dat 250 dossiers afgesloten konden worden zonder enig gevaar voor de verkeersveiligheid. Die optimistische verklaring van de directie van het CBR wordt niet door iedereen gedeeld. Rijschoolhouders zijn inmiddels begonnen om alle fouten die gemaakt zijn bij de afgifte van rijbewijzen en de problemen met medische dossiers, te verzamelen. De resultaten zullen zij naar minister Eurlings sturen. 'Deze problemen zijn al langer aan de gang', zegt secretaris Willy van Summeren van de Nijmeegse Autorijschool Combinatie (NAC) in het AD. 'Er worden gigantische fouten gemaakt.' De Nijmeegse autorijschoolvereniging heeft inmiddels 2000 mails naar collega's gestuurd om zoveel mogelijk concrete bewijzen tegen het CBR te verzamelen. Eerder al leverden rijschoolhouders kritiek op het vernieuwde rijexamen en de lange wachttijden, maar zij kregen geen gehoor. Daarom hebben de rijscholen nu besloten om zich te verenigen in een landelijk platform.'We zijn het helemaal beu', verklaart Van Summeren.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.