Flitsfoto’s flitsend in beeld

17 februari 2009

Automobilisten die in noordelijk Noord-Holland zijn geflitst bij een snelheids- of een roodlichtovertreding, kunnen vanaf vandaag de foto op internet bekijken. Het is een dienst van de regiopolitie Noord-Holland Noord. De ‘boetevolgservice’ wordt vrijwel zeker door andere politiekorpsen overgenomen. Jaarlijks komen bij de 25 regiokorpsen tienduizenden vragen over de flitsbekeuringen. Bij Noord-Holland Noord waren dat er vorig jaar 3.700. Sommige overtreders proberen met het opvragen van gedetailleerde informatie over hun bekeuring de politie dol te draaien. Er zijn speciale websites die hen daarbij helpen. Jan Oost, directeur Intake en Service van de politie Noord-Holland Noord, wilde de beantwoording van de vragen voor de politie efficiënter en voor de burger klantvriendelijk maken. Zo kunnen alle in de in de Kop van Noord-Holland geflitste automobilisten nu met een code op hun bekeuring inloggen op een website. Daar vinden ze de foto van hun voertuig dat op dat moment te hard of door rood licht rijdt. Plaats, datum en tijdstip staan erbij. Op een landkaart wordt de precieze locatie van de overtreding weergegeven.


Andere informatie, die de overtreder volgens de Wet Openbaarheid van Bestuur mag opvragen, wordt meteen getoond, zoals het ijkrapport van het flitsapparaat, de akte van aanstelling van de bekeurende politiefunctionaris en diens certificaat van training om de apparatuur te mogen bedienen. Jan Oost heeft momenteel zelf een verzoek voor informatie lopen bij de Amsterdamse politie, nadat hij thuis een bekeuring ontving voor een snelheidsovertreding. Hij herinnert zich niet dat hij die dag in de hoofdstad was. Oost heeft de foto opgevraagd om te zien of het kenteken van zijn auto is misbruikt. Sommige politiekorpsen vragen geld voor het verstrekken van zulke informatie. De service van Noord-Holland Noord is gratis. Dit is een goede manier om administratieve lastendruk te verminderen. Gebruik maken van technologische mogelijkheden kan inderdaad effect op leveren. Naar verwachting zullen andere politiekorpsen de boetevolgservice ook gaan invoeren, maar onduidelijk is of deze dienst bij hen ook gratis zal zijn. De regiopolitie Noord-Holland Noord biedt naast het tonen van flitsfoto's ook de aangiftevolgservice aan. Daarmee kan iemand die aangifte heeft gedaan van een veelvoorkomend misdrijf zien hoe het staat met de afhandeling. Om in te loggen op deze dienst is een DigiD-code nodig. Deze service is een aanvulling op de beschikking die ontvangen wordt van het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB). Als de bekeuring is opgenomen staat dit aangegeven op de beschikking.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.