Amersfoort en Nederland Open in Verbinding: echt niet !!

3 februari 2009

Amersfoort vervangt thin clients door desktop PC's, ondanks het feit dat de gemeente zelf stelt dat die duurder, milieuonvriendelijker, onveiliger en arbotechnisch slechter zijn. Inzet is het project Wauw! (Werkplek Amersfoort, Uw Werkplek!), waarmee de gemeente in totaal 1200 thin clients wil vervangen met 'fat clients' op het moment dat de eersten economisch zijn afgeschreven. Amersfoort wil 'fat clients' omdat die meer grafische en multimediale mogelijkheden bieden, terwijl ook het gewenste besturingssysteem, Windows Vista, beter draait. Echter aan de keerzijde constateert de gemeente zelf een waslijst aan nadelen. Dat blijkt uit documenten die werden vrijgegeven middels de Wet Openbaarheid van Bestuur. Zo maakt de impactanalyse duidelijk dat de migratie veel extra kosten oplevert, want er is aanpassing van de infrastructuur nodig. De experts verwachten dat de hardware minder lang zal meegaan, terwijl gebruikers opleiding en meer ondersteuning nodig hebben. Arbotechnisch nemen computers meer ruimte in en zullen ze meer geluid maken. Daar staat wel tegenover dat specifieke wensen beter te realiseren zijn. Problematischer is het met beveiliging. Het risico op malware zal toenemen, terwijl risico op diefstal van gegevens in de nieuwe situatie onbekend wordt door het ontbreken van beveiligingsbeleid. Het opvallendst is dat de gemeente in 2010 zelf CO2-neutraal wil werken en door deze overstap verwacht meer energie te gebruiken, waarbij mogelijk extra koeling bij de eindgebruikers nodig is.


Er valt nogal wat af te dingen op de voordelen. Hoewel Amersfoort stelt dat Windows Vista niet op 'thin clients' kan, denkt Microsoft zelf daar anders over. Ook het realiseren van multimedia is niet onmogelijk op 'thin clients'. Het Amersfoortse Sun Microsystems realiseert zelfs dit soort oplossingen. Een woordvoerder van dat bedrijf laat wel weten dat het dan noodzakelijk is om kritisch naar de bandbreedte van het netwerk te kijken. De gemeente Woerden bijvoorbeeld, sinds 2000 begonnen met het invoeren van 'thin clients' beantwoordt de roep om multimedia met een upgrade van het netwerk. Werkplekken die nu nog niet in staat zijn met audio om te gaan, worden de komende tijd aangepast om dat wel te kunnen. Voor uitzonderlijke zaken heeft iedere afdeling een goed beveiligde desktopcomputer voor algemeen gebruik. Overigens is niet alleen de keuze voor 'fat clients' omstreden. Ook hier wordt al geruime tijd hevig gediscussieerd over de gang van zaken rond de aanbesteding. Zo wordt expliciet gevraagd om Windows Vista en Trend Micro oplossingen, zonder alternatief. Dit is rechtstreeks in strijd met de wet. Raadsvragen kwamen er van coalitiepartij GroenLinks, waaruit duidelijk werd dat er geen alternatieven voor Windows Vista zijn en er geen extra kosten gemoeid zijn met de vervanging van thin clients door 'fat clients'. Hoogst twijfelachtige antwoorden en in strijd met de werkelijkheid. In de documenten is niets terug te vinden van het actieplan Nederland Open in Verbinding en lijken open standaarden geen rol gespeeld. Het programmabureau NoIV heeft dit opgemerkt, maar heeft daar niet op gereageerd. Volgens het bureau is het project daarvoor te laat op de radar gekomen. Op zich een vreemde mededeling, zeker als men weet dat er een onrechtmatige aanbesteding heeft plaats gehad. Project Wauw! is volgens NOiV wel de aanleiding dat aanbestedingen een speerpunt voor 2009 zijn geworden. Aanbestedingen worden steekproefsgewijs gevolgd en er wordt kritisch gereageerd in de hoop gedrag te veranderen. Dat zien de medewerkers van NoIV heel langzaam gebeuren. Bij Amersfoort is de keuze definitief, omdat daags voor kerst de opdracht aan Dell is gegund. Ook de periode van twee weken om via de rechter beroep aan te tekenen is inmiddels voorbij.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.