Gratis webdienst legt output Office-toepassingen naast elkaar

30 januari 2009

Het overheidsprogramma Nederland Open in Verbinding en vereniging OpenDoc Society werken samen aan een online documentfabriek om office-toepassingen te kunnen vergelijken. De gratis webdienst Officeshots.org zal eind volgende maand in de lucht zijn. Gebruikers kunnen dan online de kwaliteit van de output van zowel officepakketten als web-gebaseerde office-toepassingen vergelijken. De samenwerking werd aangekondigd tijdens een drukbezocht ODF-congres in Maarssen. Het project wordt financieel gesteund door een eenmalige subsidie van de Nederlandse charitatieve investeerder Nlnet. 'Dankzij de overgang op open standaarden neemt het aanbod aan officetoepassingen in de markt snel toe. Bij een volwassen markt hoort dat gebruikers de verschillende leveranciers onderling transparant kunnen vergelijken, en daarop kunnen aanspreken', aldus Bert Bakker, voorzitter van OpenDoc Society. 'Officeshots.org zorgt er straks voor dat je niet een leverancier op zijn blauwe ogen hoeft te geloven als hij claimt dat hij een bepaald bestandsformaat ondersteunt. Zien is geloven'.


'We willen we de onderlinge verschillen tussen toepassingen zichtbaar en merkbaar maken, wat hun leveranciers stimuleert tot kwaliteitsverbetering', zo vertelt Ineke Schop, programmamanager bij Nederland Open in Verbinding. Doordat gebruikers zelf documenten uploaden en vervolgens kunnen zien wat de verschillende producten aan output opleveren, krijgt de gebruiker een krachtig tool om kwaliteitsverschillen meetbaar maken. Ook helpt de voorziening ontwikkelaars om het resultaat van huisstijlen en sjablonen in verschillende office-pakketten te vergelijken. 'Dat helpt overheden om een onderlegde keuze te maken welk product ze kiezen en om te voldoen aan de ambities van het kabinet om ODF en PDF de standaarden binnen de Nederlandse overheid te maken voor het uitwisselen van documenten'. In het kader van het actieplan 'Nederland Open in Verbinding' beschikken rijksoverheden per april van vorig jaar over het gebruik van Open Document Format, andere overheden kennen die mogelijkheid sinds 1 januari 2009. Het actieplan is een gezamenlijk initiatief van staatssecretarissen Heemskerk (EZ) en Bijleveld (BZK). Ook internationaal is er inmiddels al de nodige belangstelling voor de tool, die daarom al bij de lancering meertalig zal zijn. Sinds november heeft het College Standaardisatie in het kader van dit actieplan ook PDF/A-1 toegevoegd aan de lijst met open standaarden waarvoor 'comply or explain' geldt. De dienst gaat eind februari in beta voor leden van vereniging OpenDoc Society, een maand later kunnen ook anderen gebruik
gaan maken van de dienst. Het doel van OpenDoc Society is om – neutraal en zonder
winstdoelstelling – individuen en organisaties met een gezamenlijk belang rondom alles wat met ODF en gerelateerde open documentstandaarden te maken heeft, te verenigen. OpenDoc Society biedt een platform waar de leden hun kennis samenbrengen rondom praktische zaken als beschikbare tools voor eindgebruikers en ontwikkelaars, transitiestrategieën en omgaan met legacy, overheidsbeleid, integratie met andere ICT-middelen, professionele support en maar natuurlijk ook innovaties, accessibility, interoperabiliteit en kwaliteitscontrole. De vereniging vormt een neutraal netwerk om van elkaar te leren en kennis rondom ODF te delen, om internationale kennis naar de Benelux te halen maar ook om overheden en pers met dit complexe onderwerp verder te kunnen helpen. Het programma Nederland Open in Verbinding (NOiV) informeert overheidsorganisaties over de mogelijkheden van open standaarden (OS) en open source software (OSS) en stimuleert hen deze waar mogelijk toe te passen in hun informatiesystemen. Het programma volgt hierbij het Actieplan Nederland Open in Verbinding , dat de staatssecretarissen van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in september 2007 naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Het programma NOiV biedt concrete ondersteuning in de vorm van voorlichting, kennisuitwisseling en instrumenten waarmee overheidsorganisaties zelf open source software kunnen toepassen. Het programma wordt uitgevoerd door Stichting ICTU in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De activiteiten van het programma zijn primair gericht op bestuurders en ICT-management van de overheid en hun toeleveranciers. Daarnaast heeft NOiV ook een coördinerende rol met partijen uit de overheid en semi-overheid en uit de private sector.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.