Eindelijk met de billen bloot ?

14 maart 2008

Moet de RIAA dan toch eindelijk openheid van zaken gaan geven ? Iets wat ze al lange tijd hebben geweigerd ? Het begint er naar uit te zien. Vandaag is de deadline die de vrijgepleite Tanya Anderson van de rechter gekregen heeft om haar aanklacht tegen de RIAA hernieuwd (en voorzien van aangevulde gegevens) in te dienen bij de rechtbank in Oregon. Als die aanklacht wordt geaccepteerd begint het proces, waarbij de RIAA zich niet zal kunnen onttrekken aan de eisen om informatie van aanklagers en rechtbank. Allerlei details over de juridische campagnes van de RIAA tegen verdachten van file-sharing zullen op die manier op tafel komen, en als er iets is wat de RIAA in de afgelopen jaren heeft geprobeerd te vermijden is het dit: het overleggen van details over de onderzoeken die door het door haar ingehuurde bedrijf MediaSentry zijn uitgevoerd. Andersen is een alleenstaande, gehandicapte moeder uit Oregon die in februari 2005 door de muziekindustrie werd aangeklaagd voor auteursrechtinbreuk. Ze diende een tegenclaim in en de RIAA zag van verdere juridische stappen af. Andersen diende vervolgens een claim in wegens oplichting. Ze beschuldigt de RIAA van 'fraud, racketeering, invasion of privacy, libel, slander, deceptive business practices, and violations of the Oregon state RICO Act'. Afgelopen maand wees een federale rechter Andersen'a claim voorlopig af met het argument dat ze 'had not adequately stated claims for relief'. Andersen kreeg echter een maand de tijd om de aanklacht opnieuw in te dienen.


Andersen's advocaat, Lory Lybeck, stelde dat 'I plan to file a new, 80-page complaint … . The focus of the amended complaint is essentially the sham litigation and abuse of the federal judiciary to operate this criminal enterprise that has harmed Tanya Andersen and thousands of other people'. Met de nieuwe aanklacht zal de zaak in de 'discovery'-fase terecht komen, aangezien de rechter beide partijen heeft laten weten dat ze geen enkele actie op afbreken van de zaak meer accepteert. En dat is een ongemakkelijke positie voor de RIAA. 'Usually, the parties are entitled to liberal pretrial discovery of anything related to the subject matter of the case', zo zegt copyright advocaat Ray Beckerman. 'So the scope of the amended complaint will have a big impact on what is and what is not discoverable'. Lybeck stelt dat hij zal 'digging into agreements between the RIAA, RIAA member companies, MediaSentry, and the Settlement Support Sentry. Part of that will involve looking at compensation, like how much MediaSentry gets from each settlement. I'd love to know what kind of bounty MediaSentry got paid to supply erroneous identities to the RIAA'. Een van de onderdelen van de herziene aanklacht zal de status van MediaSentry zijn als 'private investigator'. 'MediaSentry claims it is able to gain access to people's hard drives without their permission and collect information', zo stelt Lybeck. 'It's illegal because they're not licensed to do that work'. Hij zal zich ook concentreren op de 'flawed nature' van de onderzoeken van de RIAA. 'We know [the RIAA] cannot identify individuals', zo zegt hij. 'We want to know how many dolphins the RIAA is catching', waarbij hij verwijst naar een uitspraak van een vroegere woordvoerder van de RIAA in 2003 over 'accidentally catching a few dolphins when fishing with a net'. De RIAA zal zich tot het uiterste verzetten tegen het 'discovery'-proces, want de informatie die op tafel komt kan uiterst problematisch zijn voor de organisatie. They've operated in this zone of secrecy for five years now, and we hope to put a stop to that', zo stelt Lybeck, 'because it will become obvious that their conduct is illegal an their whole scheme is flawed at its basic core'. Tot nu toe zijn de advocaten van de RIAA zeer onwillig geweest om 'discovery'-processen in te gaan. De rechter heeft nu echter alle mogelijkheden om de zaak verder op te houden teniet gedaan, met uitzondering van een schikking. Lybeck gelooft dat dat de beste optie voor de RIAA is. En hij stelt: 'Unlike the thousands of lawsuits filed so far, the RIAA does not have the luxury of walking away from this case if there's a real chance of embarrassing information being released. Once discovery happens in the cases the RIAA brings, they run. This is our case now, and they can't run'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.