ECMA: OpenXML is nu helemaal klaar voor ISO

15 januari 2007

De technische commissie van de ECMA die gaat over de ontwikkeling van OpenXML zegt alle 3522 commentaren uit de eerste (negatieve) ISO-commentaarronde te hebben verwerkt. We schreven eerder al over wijzigingen die in de voorgenomen standaard zouden worden opgenomen. Dat is nu door een mededeling van ECMA International definitief geworden. Het Report of Proposed Dispositions beslaat 2300 pagina's (de commissie doet niet aan beknopte rapportages) en bevat recacties op commentaren die ISO-afgevaardigden in de eerdere beoordelingsronde hadden ingebracht. Het Report zal in de laatste ISO-ronde als het definitieve document over OOXML dienen, waarover gestemd gaat worden. Naast reactie op commentaar worden er ook heel wat veranderingen in OOXML doorgevoerd op basis van diezelfde feedback. Zoals de verbeterde datumnotering, de notatie van data vóór het jaar 1900 en van schrikkeljaren. Er zijn ook meer structurele veranderingen; zo zijn functionaliteiten voor backward compatibility met oudere documentformaten geschrapt en in een 'onverplichte appendix' (Annex for Deprecated Features) ondergebracht. Het weghalen van juist deze functionaliteit slaat de grond weg uit de argumenten die Microsoft altijd heeft gebruikt om het bestandsformaat gestandaardiseerd te krijgen, namelijk dat OOXML uitermate geschikt was om oudere bestandsformaten te kunnen lezen. Niet meer, dus…


Het voordeel van de veranderingen is dat de bestanden minder vervuild worden door verouderde binaire code. Door de Annex blijft wel de mogelijkheid bestaan om oude formaten te openen en over te zetten, maar het biedt aan concurrerende Officepakketten geen informatie over hoe de oude binaire formaten te 'vertalen'. Wat dat betreft verandert er niets aan OOXML, behalve dan dat in plaats van iets verplicht te hebben, het nu optioneel is. Om bruikbaar te zijn in een Office-applicatie dienen oudere formaten te kunnen worden gelezen. Het is dus een plastische operatie, maar het verandert helemaal niets aan de kritiek die op die functionaliteiten is uitgeoefend. Zo zijn VML (een al in de jaren '90 door de W3C afgewezen 'standaard' voor vectorplaatjes), de 'schikkeljaarbug' en compatibiliteitsinstellingen (zoals 'AutoSpaceLikeWord95') definitief verbannen naar de annex. De standaard is verder opgedeeld in meer specifieke bepalingen: zo hebben WordprocessingML, SpreadsheetML, PresentationML, OPC en Extensibilitynu elk hun eigen bepaling. Nationale ISO-afgevaardigden mogen de komende tijd de ECMA telefonisch consulteren over het definitieve voorstel. Eind februari vindt dan de laatste ISO-stemronde plaats in Genève. Brian Jones, bij Microsoft verantwoordelijk voor OOXML en lid van de technische commissie, is blij met het resultaat. 'It's been a ton of hard work over the past several months, and it really feels great to move onto the final stage of this process (I need some sleep). It's unbelievable how much work we've been able to accomplish within TC45. Similar to how we moved from a 2,000 page spec to a 6,000 in 2006, in 2007 we were able to respond to 3,500 comments and generated a 2,300 page document (a bit less that a page per comment) where I believe we were able to successfully handle the national bodies comments', zegt hij in zijn blog. Michiel Leenaars van NLNet, is niet zo positief. 'Het fundamentele probleem met de geslotenheid van oudere formaten als .doc, .xls en .ppt blijft bestaan. Die zijn door Microsoft afgeschreven, maar de nieuwe, zogenaamd open standaard OOXML incorporeert die legacy-rommel weer. Alleen echte openheid over die oude formaten, waarvan er miljarden documenten zijn, vaak zeer complex, kan interoperabiliteit met andere programma's garanderen.' NLNet liet niet voor niets gisteren een persbericht uitgaan om juist die oude binaire bestandsformaten vrij te geven. Zeker nu OOXML blijkbaar toch niet zo'n ideaal formaat wordt om juist die oude formaten goed te lezen, is het vrijgeven van die door Microsoft nu niet meer gebruikte formaten belangrijk. Ook Brussel maakt het Microsoft weer lastig. Gisteren maakte Commissaris Kroes bekend een onderzoek naar de interoperabiliteit van OOXML met concurrerende producten te beginnen. Overigens: de Commissaris maakt duidelijk dat er nog geen enkel 'bewijs' is. Het hangt er maar vanaf wat ze als bewijs willen hebben….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.