De toekomst van het Web komt snel en furieus

28 november 2007

Hoewel de meest favoriete metafoor om het Web aan te duiden een 'highway' was, of voor sommigen, 'a series of tubes', voor de man die over het algemeen aangeduid wordt als de uitvinder van het Web, Tim Berners Lee, vergelijkt het graag met de menselijke hersenen. 'Lots of people are doing research around the Web…and there are interesting results, but a lack of a core curriculum in the universities', zo stelde hij op een bijeenkomst van wetenschappers bij HP Labs in Silicon Valley. 'I've been told the Web has 10 to the 10 to the 11 (number of) Web sites. The brain we study as a complex system'. Wat miljoenen Internet-gebruikers elke dag als normaal beschouwen – het Web gebruiken als een middel om films te downloaden, nieuws te lezen of Facebook te checken – zal er over vijf jaar totaal anders uitzien. En juist dat feit vraagt er om het te bestuderen als een wetenschap, volgens Berners-Lee en zijn collega's van het Web Science Research Initiative. Dit is een jaar geleden gestart als een samenwerkingsverband tussen het Massachusetts Institute of Technology en de University of Southampton. Het stimuleert het onderzoek van de sociale en technologische implicaties van een breed gebruik van het Web.


Op tour om de adoptie van Web Science als een studierichting op lokale unbiversiteiten te promoten, sprak Berners-Lee over de uitdagingen die het steeds socialere Web met zich meebrengt. Het verzamelen van alle informatie over personen, het identificeren van de oorsprong van deze gegevens en het bepalen wie er toegang tot heeft zijn belangrijke zaken die iedere dag een rol spelen. Facebook's beslissing om de gebruikersprofielen te gaan koppelen aan advertentiemogelijkheden is een goed voorbeeld van zo'n uitdaging. Maar er zijn veel ernstiger implicaties van een Web dat een steeds groeiende verzameling aan het worden is van de persoonlijke informatie van de gebruikers. Wie heeft het eigendom ? Hoe bepalen we hoe de verzamelde informatie wordt gebruikt. Een voorbeeld dat Berners-Lee noemde betreft de patientendossiers. 'It's still unclear how to be sure that doctors can have access to patient information to identify and treat you, but at the same time keep that information hidden from, say, your employer. There is no answer yet. It's about building systems and understanding where data is coming from', zo zei hij. En hoewel het tijd vergt om een nieuwe manier van opslag van informatie en een nieuwe manier om het te structureren te bedenken, wordt daar door hem en zijn collega's al aan gewerkt. 'Phishing scams, spam, an overload of our current Web infrastructure, as well as the democracy of online communities, are each major ideas that need to be looked at with an academic eye', zo zei Berners-Lee, 'rather than from a closed, proprietary, or corporate perspective'. Berners-Lee is lang een voorstander geweest van een universeel en open Internet, en is een van de oprichters van het World Wide Web Consortium, de organisatie die de open Webstandaarden ontwikkelt en ondersteunt. Hoewel veel van de toekomst van het Web wijd open ligt, is een ding wel zeker: 'We won't be inputting our personal information into separate social networks', zo zegt hij. 'In other words, we'll have one profile that compiles all information related to us and our social networks. Right now, so many people are complaining that they have told one Web site who their friends are, and another one who their friends are…In five years time, I hope people will be programming not at the document level, but at the application level. You will have something which is an application which is consistent for looking at different aspects of people. It (will use) your role as their friend for putting together a very powerful, all-encompassing view of them (online)'. Een interessante visie, die al op verschillende plekken is verwoord en die aanleiding geeft om eens goed te kijken naar alle mogelijkheden die er zijn om de input van persoonlijke gegevens op een meer 'trusted' manier in te richten die het de gebruiker daarnaast ook noig zo makkelijk maakt dat hij niet meer continue opnieuw dient in te loggen. Op zich niet zo heel eenvoudig, met alle tegengestelde belangen die de verschillende partijen in dit proces hebben….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.