Oops ! P2P leidt tot meer CD-verkopen….

5 november 2007

Een nieuw Canadees onderzoek in opdracht van Industry Canada vormt een van de meest uitgebreide onderzoeken naar de koop van muziek door de Canadese bevolking. En de conclusie is voor de muziekindustrie uiterst verontrustend: wat menigeen al langer verwachtte, maar wat door de muziekindustrie absoluut wordt ontkend, is dat er een positieve correlatie bestaat tussen downloaden via peer-to-peer netwerken en CD-verkopen. Het onderzoek, 'The Impact of Music Downloads and P2P File-Sharing on the Purchase of Music: A Study For Industry Canada', is uitgevoerd in een samenwerking van twee onderzoekers van de University of London, Industry Canada en Decima Research. Tweeduizend Canadezen werden ondervraagd over hun download- en muziekaankoop-gewoonten. De auteurs gaan er vanuit dat het onderzoek de eerste empirische studie is naar dit fenomeen waarin gebruik gemaakt wordt van representatieve micro-economische gegevens. Het is buiten kijf dat het onderzoek ook betekenis heeft buiten Canada. Het doet opnieuw alle pogingen het downloaden via P2P-netwerken met aanpassingen van auteursrechtwetgeving tegen te gaan, betwijfelen. Hoewel de muziekindustrie wereldwijd het onderzoek waarschijnlijk zal negeren kan het onderzoek worden gebruikt voor een aanval op het publieke imago van deze bedrijven. Iets dat ze op dit moment kunnen missen als kiespijn….

De voornaamste conclusies liegen er niet om. 'When assessing the P2P downloading population, there is 'a strong positive relationship between P2P file sharing and CD purchasing. That is, among Canadians actually engaged in it, P2P file sharing increases CD purchases'. Het onderzoek schat dat 'one additional P2P download per month increases music purchasing by 0.44 CDs per year'. En de tweede conclusie is ook interessant. 'When viewed in the aggreggate (ie. the entire Canadian population), there is no direct relationship between P2P file sharing and CD purchases in Canada' . Volgens de auteurs van het onderzoek 'the analysis of the entire Canadian population does not uncover either a positive or negative relationship between the number of files downloaded from P2P networks and CDs purchased. That is, we find no direct evidence to suggest that the net effect of P2P file sharing on CD purchasing is either positive or negative for Canada as a whole'. En dat in een onderzoek waar het niet de voorafgaande bedoeling was een verwachtte uitkomst te bevestigen. Het is een regeringsonderzoek met de bedoeling beter overheidsbeleid mogelijk te maken. De conclusies van het onderzoek komen overeen met de resultaten van een eerder onderzoek in opdracht van Canadian Heritage, waarin Shelley Stein-Sacks weigerde 'to blame P2P for the industry's problems', omdat 'P2P actually increases CD sales since those that download also tend to buy more music'. Het onderzoek bespreekt eveneens een aantal andere vaak bediscussieerde items. Zo stelt het onderzoek vast dat 'there is no statistically significant relationship between P2P downloads and digital download purchases from stores such as iTunes. In other words, P2P downloads neither increase nor decrease the likelihood of such purchases'. De prijzen van CD's blijken weinig effect te hebben op de CD-verkopen, maar er is wel wat bewijs dat de prijzen effect kunnen hebben op het aanbod dat via P2P uiteindelijk wordt gedownload. Het blijkt verder dat mensen die digitale bestanden downloaden niet minder genegen zijn om CD's aan te schaffen; mensen die MP3-spelers hebben doen dat overigens wel. En ook: 'People who buy large numbers of DVDs, videogames, cinema and concert tickets also buy a higher number of CDs. In other words, consumers of entertainment consume more entertainment, not less'. Het onderzoek leest voor de minder-economisch geschoolde lezer moeilijk, maar is wel een 'must read'. Zeker voor iedereen in overheidskringen die betrokken is bij allke pogingen van de muziekindustrie om auteursrechterlijke bepalingen in wetten aan te passen. Het onderzoek toont aan dat de muziekindustrie als een van de velen geprofiteerd heeft van P2P-netwerken en dat haar slachtofferrol volstrekt misplaatst is. Het wordt tijd dit soort onderzoeken ook in Europa uit te voeren en vervolgens, als de conclusies gelijkluidend zijn (waar ik niet echt aan twijfel), over te gaan tot de orde van de dag en de chicanes van de muziekindustrie te negeren.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.