College Bescherming Persoonsgegevens: richtlijnen voor persoonsgegevens en Internet

17 oktober 2007

Juist op Internet dienen persoonsgegevens zorgvuldig te worden gebruikt. Het publiceren en verspreiden van persoonlijke gegevens op en via Internet kan mensen jarenlang achtervolgen. Onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens berokkenen iemands belangen, goede naam of mogelijkheden in de maatschappij ernstige schade, aldus het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Het College publiceerde daarom vandaag de Richtsnoeren Publicatie van persoonsgegevens op Internet. De belangrijkste regel is dat publicisten op Internet de betrokkene informeren over de publicatie van hun persoonsgegevens en dat ze deze gegevens verwijderen als er door de betrokkene bezwaar gemaakt wordt. Ook dienen website-eigenaren ervoor zorgen dat sites met persoonsgegevens beveiligd worden. Het 64 pagina tellende document is nog niet definitief. Het zit nog in de fase dat organisaties betrokken bij online privacykwesties erop kunnen reageren. Uiteindelijk zullen ze na deze adviesronde worden vastgesteld en in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf dat moment gelden ze als formele regels in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

In augustus 2006 gaf het College aan de voorlichting aan burgers te moeten beperken om zich op het formuleren en controleren van privacybeleid te kunnen richten. Deze richtsnoeren zijn een eerste voorlopig resultaat van de nieuwe focus. In januari 2007 werd ook de website MijnPrivacy.nl gelanceerd, waar burgers 'advies, informatie en antwoorden vinden op vragen over de bescherming van jouw persoonsgegevens'. Uiteraard is niet iedereen tevreden. De Consumentenbond bijvoorbeeld vindt het initiatief veel te 'bestuurskundig' en roept de overheid op een publiekscampagne te beginnen over privacy op internet. De Bond wil dat het CBP zich juist méér op de burgers richt, en niet minder. 'Het is prima dat je iets op een site zet, maar dan bereik je de mensen nog onvoldoende', zegt Ewald van Kouwen van de Bond. Zo'n campagne had er al veel eerder moeten komen vindt de Consumentenbond. Uit een onderzoek dat twee jaar geleden door de Bond werd georganiseerd bleek dat slechts zes procent van de gebruikers er enigszins op vertrouwd dat websites goed genoeg omgaan met geleverde informatie. Er bleek weinig fiducie te zijn in de manier waarop de privacy en de beveiliging van persoonsgegevens is gewaarborgd. Uiteraard doen de vele berichten over op straat liggende gegevens daar geen goed aan. Vooral jongeren geven vrij makkelijk persoonsgegevens prijs op internet. Dat gebeurt bijvoorbeeld op de 'social networks' als Hyves. 'Jongeren denken dat ze zich in kleine kring begeven, maar in feite communiceren ze met de hele wereld', zo constateert CBP-lid Madeleine McLaggan. 'Persoonsgegevens komen zo heel eenvoudig op internet, maar je krijgt ze er moeilijk vanaf'. De persoonlijke gegevens worden vervologens door werkgevers nogal eens online geraadpleegd voorafgaand aan een sollicitatiegesprek. Ook misbruiken sommige internetters persoonsgegevens om iemand virtueel aan de schandpaal te nagelen. Het CBP spreekt van een toenemend risico op 'ongelukken en eigenrichting'. Het CBP vindt het vooral een taak van internetters zelf om hun gegevens te beschermen. McLaggan: ‘Wij zijn geen internetpolitie. Maar bij flagrante en structurele overtredingen ligt er een taak voor ons'. Het college kan desnoods een dwangsom opleggen. Verder reikt de polsstok van het CBP niet.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.