Red Hat en Novell aangeklaagd wegens patentschending

15 oktober 2007

De leidende Linux-bedrijven Red Hat en Novell zijn vorige week aangeklaagd wegens patentschending. Volgens de twee klagende partijen zijn de Linux-distributies van beide bedrijven verantwoordelijk voor de inbreuk op drie patenten aangaande 'user interfaces'. De klagers, IP Innovation en Technology Licensing, hebben drie patenten (5072412, 5533183 en 5394521), van stal gehaald, die allemaal een 'user interface with multiple workspaces for sharing display system objects' beschrijven. De patenten zijn toegewezen tussen december 1991 en juli 1996. De twee bedrijven eisen dat Red Hat en Novell onmiddellijk stoppen met de levering van de software die op de patenten inbreuk maakt. De twee bedrijven eisen verder een schadevergoeding vanwege de inbreuken. Novell heeft te kennen gegeven dat het de zaak in beraad heeft en gaat bekijken wat de beste strategie is. Woordvoerder Bruce Lowry van Novell zei dat 'it's too early to tell, tactically, whether it makes sense for us and Red Hat to join forces'. Leigh Day van Red Hat zei alleen dat 'the company is aware of the suit and will review the situation'.

Aangezien IP Innovation en Technology Licensing geen producten maken, maar geld verdienen met patenten, is een 'tegenrechtzaak' niet mogelijk. In veel andere gevallen is dat de strategie, waardoor het vaak tot een schikking komt tussen de klagende en aangeklaagde partij. Basaal onderzoek van Groklaw laat zien dat er veel prior art is, waardoor de patenten wellicht een bedenkelijke betekenis zullen hebben. Het is niet onwaarschijnlijk dat een rechter die mening zal zijn toegedaan. Het Hooggerechtshof in Amerika heeft recent namelijk bepaald dat een bedrijf dat een ander bedrijf aanklaagt in verband met patentinbreuk, alleen in het gelijk gesteld wordt als de klagende partij producten maakt die afhankelijk zijn van het patent in kwestie. Dat laatste is hier niet het geval: de beide bedrijven leven van patenten, niet van productie. De Linux Foundation heeft laten weten dat verwacht wordt dat de zaak een vergelijkbaar einde zal krijgen als de rechtszaak tegen SCO. Ook Groklaw verwacht een dergelijke afloop. Daarnaast verwacht de Linux-organisatie dat deze zaak de voorstanders van een hervorming van het Amerikaanse patentsysteem meer argumenten in handen zal geven. Vanuit verschillende kanten is gevraagd naar de rol van Microsoft in deze zaak, aangezien dit nieuws zo snel komt na de recente uitlatingen van Steve Ballmer dat Microsoft compensatie wil van Red Hat-gebruikers. 'People (who) use Red Hat, at least with respect to our intellectual property, in a sense have an obligation to eventually to compensate us'. Red Hat biedt een garantie waarin het belooft iedere code die mogelijkerwijze intellectueel eigendom van anderen schendt te vervangen. Zowel Red Hat als Novell bieden hun klanten juridische bescherming. De open-source gemeenschap heeft vaak gesteld dat elke inbreuk op een patent makkelijk kan worden verwijderd door een gemeenschappelijke inspanning de betreffende delen van het programma te herschrijven, 'leaving the patent holder with only retrospective damages. This may not always be so easy', zo waarschuwt Andrew Katz, een advocaat bij Moorcroft, 'It may be possible to alter software transparently. If the patent is fundamental, designing around it might remove some functionality'. Analisten verwachten dat de zaak, die over het algemeen nogal zwak zijn, bedoeld is om te zien wat er eventueel te halen is, wellicht in opdracht of verzoek van Microsoft. Indien Microsoft zelf echter een dergelijke strategie gaat volgen, zou het wel eens geconfronteerd kunnen worden met patentclaims van de beschermers van Linux, zoals IBM, Sun en andere. Microsoft heeft bij monde van een woordvoerder verteld geen enkele rol te hebben in deze rechtszaak. Het is alleen toevallig dat bij beide bedrijven zoveel ex-Microsoft werknemers op de loonlijst staan…..

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.