Google en IBM bieden studenten mogelijkheden voor ‘cloud computing’

8 oktober 2007

Zelfs de meest vooraanstaande universiteiten voorzien hun studenten niet van de technische training die ze nodig hebben voor de complexe computerwerkzaamheden waarvoor Google beroemd is. Dat is althans de mening van computerwetenschappers. Google en IBM slaan daarom de handen ineen en initieren vandaag een groot onderzoeksprogramma om die tekortkoming op te vangen. De twee bedrijven gaan samen investeren in de bouw van grote datacentra, waartoe studenten via Internet toegang kunnen krijgen om de programmeren en onderzoek te doen, op afstand wel te verstaan. Een verschijnsel dat als 'cloud computing' bekend staat en dat in deze tijd van 'rich internet applications' vooral voor een bedrijf als Google uitzonderlijk van belang is. En ook IBM heeft er een steeds groter belang bij dat computerwerkzaamheden van de individuele desktops en bedrijfsnetwerken worden 'verwijderd' en als diensten worden verricht via het Internet. Google is een leidende partij voor deze technologie. Maar bedrijven als Yahoo, Amazon, eBay en Microsoft hebben eveneens Internetdiensten ingericht voor zoeken, social networking, webmail en online handel, die gebruik maken van 'cloud computing'. In de zakelijke markt hebben IBM en andere partijen Internetdiensten gerealiseerd voor de voorspelling van marktontwikkelingen, kostprijzen en de verbetering van facturerings- en productieprocessen.


Om deze diensten mogelijk te maken zijn datacentra nodig die duizenden processors draaien, ontelbare databestanden opslaan en gespecialiseerde software gebruiken om wat wetenschappers 'Internet-scale computing challenges' te kunnen verwerken. Deze vorm van gegevensintensieve computerwerkzaamheden vergen vaak het doorgronden van Web- en andere gegevensbronnen in seconden of minuten voor patronen of trends. De meeste innovatie in 'cloud computing' wordt nu binnen bedrijven bedreigd door een achterblijven van de vaardigheden van nieuwe werknemers, waardoor toekomstige groei kan worden beperkt. 'We in academia and the government labs have not kept up with the times', zegt Randal E. Bryant, de 'dean' van de informatica- en computerwetenschappelijke faculteit binnen Carnegie Mellon University . 'Universities really need to get on board'. Zes universiteiten worden bij het initiatief betrokken: Carnegie Mellon, MIT, Stanford, Berkeley, Maryland en de University of Washington. Google bouwt op een niet bekend gemaakte locatie een datacentrum dat meer dan 1600 processoren zal tellen op het eind van het jaar; IBM is met een soortgelijk datacentrum bezig. Google's datacentrum-software in een open source versie is het besturingssysteem in beide centra. Beide centra hebben slechts beperkte computerkracht vergeleken met de power die Google's search engine vergezelt, maar, zo zeggen wetenschappers, 'they will be big enough to do ambitious Internet research'. Dergelijke centra inrichten en onderhouden qua electriciteit en technisch personeel is een dure aangelegenheid; Google en IBM hebben 30 miljoen dollar beschikbaar gesteld voor het project. 'This is a huge contribution because it allows for a type of education and research that we can't do today', zegt Edward Lazowska, hoogleraar computerwetenschap aan de University of Washington. Het langetermijn doel van het project is om uiteindelijk de datacentra uit te breiden zodat studenten van vele scholen erin kunnen participeren. Daartoe is het wenselijk dat ook andere bedrijven en overheden gaan participeren. De samenwerking tussen de beide bedrijven startte afgelopen december 2006 toen Eric Schmidt, CEO van Google, Sam Palmisano, CEO van IBM, op het hoofdkantoor van Google in Mountain View, California, uitnodigde en zijn visie voor 'cloud computing' uit de doeken deed en de IBM-topman uitnodigde tot een gezamenlijk project om de benodigde vaardigheden te kweken. Palmisano zag het belang ervan voor IBM dat veel onderzoek doet op hetzelfde terrein. Daarnaast brengt het bedrijf een grote ervaring en kennis mee als het gaat om het bouwen en managen van complexe datacentra. Palmisano en Schmidt waren het binnen korte tijd eens.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.