Berkeley zendt colleges uit via YouTube

5 oktober 2007

De University of California, Berkeley is een YouTube-partner geworden door een aantal volledige colleges en andere speciale gebeurtenissen via YouTube te gaan verspreiden. De Universiteit maakte de beschikbaarheid van haar eigen YouTube-kanaal bekend, met meer dan 300 uur aan video. Dit betreft colleges over bio-engineering, natuurkunde, politicologie en search engines. Zo is er zelfs een college van Google’s mede-oprichter Sergey Brin daarover. Berkeley zegt dat het de eerste universiteit is die volledige collegereeksen beschikbaar maakt via de populaire video-sharing-website. Het is echter niet de eerste keer dat de universiteit zich met digitale distributie van haar colleges heeft beziggehouden. Zo heeft de universiteit sinds 2001 webcasts van colleges gepubliceerd en heeft ze daar in 2006 podcasts aan toegevoegd. Het biedt eveneens een aantal colleges als ‘audio lectures’ via iTunes U over kunst, geschiedenis, computerwetenschap, engineering en recht.

'UC Berkeley on YouTube will provide a public window into university life — academics, events and athletics — which will build on our rich tradition of open educational content for the larger community', zegt Christina Maslach, Berkeley's 'vice provost' voor 'undergraduate' opleidingen. Wanneer het gaat om audio-downloads of webcasts van colleges doen een aantal andere universiteiten ook al mee. Verschillende van die instellingen hosten hun eigen sites om hun colleges toegankelijk te maken voor studenten. Stanford, Yale, MIT, Arizona State University, DePaul, Texas A & M en Duke bieden gratis podcasts via iTunesU aan iedereen die ze wil hebben. Niet alle universiteiten echter weten hoe ze met de problematiek moeten omgaan. Een hoogleraar op North Carolina State, Robert Schrag, bood zijn colleges online aan voor $2,50 per download. Een deel daarvan ging naar de website die hij gebruikte en de rest naar het redigeren van de MP3-files.De administratieve afdeling van de universiteit was er niet echt gelukkig mee en vroeg hem de praktijk te staken totdat het een beleid ontwikkeld had voor het omgaan met deze vorm van intellectueel eigendom. Nu, een jaar later, is het niet duidelijk of die universiteit nu werkelijk wel een beslissing over die zaak genoemn heeft, al biedt de instelling wel 'audio-downloads en geselecteerde seminars aan via haar website. Voor digitale verspreiding van colleges lijkt YouTube of een ander video-sharing systeem een logische stap. 'YouTube's ongoing innovations create a great environment in which students and lifelong learners alike can discover, watch and share educational videos', zegt Ben Hubbard, co-manager van Berkeley's webcast programma. 'We are excited to make UC Berkeley videos available to the world on YouTube and will continue to expand our offerings'. Dan Herman, analist van het onderzoeksbureau New Paradigm in Toronto, schreef in een blog dat 'while Berkeley's YouTube project and previous podcasting efforts don't allow for the engagement that makes academia what it is, it's a heck of an improvement over readings lists, course notes and audio recordings'. En hij voegde er aan toe dat 'such programs could help improve access to post-secondary education in developing countries where budgets are focused on primary education'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.