Mail van het Witte Huis nog steeds … weg

21 september 2007

De regering van George Bush loopt een race tegen de klok in de pogingen om een onderzoek van het Congres alsmede twee rechtszaken te vermijden, en dat alles om achter het bestaan en de inhoud van meer dan 5 miljoen ontbrekende e-mails van het Witte Huis te komen. Dit althans volgens een van de organisaties die een aanklacht tegen het Witte Huis hebben ingediend. 'The White House has known for a number of years the e-mails were missing and refused to do anything about it', zo zegt Anne Weisman, raadsman van CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington). De missende e-mails kwamen aan het licht tijdens vragen vanuit het Congres over het ontslag van officieren van justitie door het Witte Huis. De mails bestrijken een periode van twee jaar. Het Witte Huis geeft toe dat de e-mails 'kwijt' zijn en dat het EOP (Executive Office of the President) het records management systeem, dat de regering Clinton had geimplementeerd, vanaf 2002 niet meer heeft gebruikt. De e-mails werden ge-deleted (of niet gearchiveerd) tussen maart 2003 en oktober 2005.

De Presidential Records Act vereist dat alle mails van het Witte Huis worden gearchiveerd. CREW gebruikte de Freedom of Information Act om een verzoek in te dienen bij het Witte Huis ter inzage van de missende mail. De informatie werd niet geleverd, waarna CREW een juridische procedure startte om de informatie ter inzage te krijgen. Tegelijkertijd publiceerde ze een bericht over de missende e-mails, gebaseerd op informatie de verkregen was uit twee vertrouwelijke bronnen (lees: lekkende medewerkers van het Witte Huis). De regering liet weten niet onder de Freedom of Information Act te vallen en dat de aanklacht derhalve onontvankelijk verklaard moest worden. Verdere beweging is in die zaak niet te bespeuren. 'It appears they are trying to run out the clock', zo zegt Weisman, waarbij ze verwijst naar de presidentsverkiezingen van komend jaar. 'We've had no indication of cooperation from them'. Op basis van de informatie van CREW startte ook het National Security Archive, een onafhankelijke organisatie van de George Washington University, een juridische procedure tegen het Witte Huis waarbij ze vroeg om 'recovery and preservation of the missing e-mails'. En ook het U.S. House Committee on Oversight and Government Reform wil informatie over de zaak. Er wordt dus meer druk gezet op de regering Bush om met een logische verklaring voor de missende e-mails te komen.'The Bush White House broke the law and erased our history by deleting those e-mail messages', zo zegt Tom Blanton, directeur van het National Security Archive. 'The period of the missing e-mails starts with the invasion of Iraq and runs through the aftermath of Hurricane Katrina'. De advocaat van de organisatie, Meredith Fuchs, voegt eraan toe dat: 'Without court oversight, there's no guarantee the White House will ever recover the missing e-mails or install an effective archiving system'. Het Witte huis heeft nu tot 5 november 2007 om hierop te antwoorden. Het Witte Huis heeft geen enkel commentaar gegeven op de procedures, maar op 16 april zei de perssecretaris van het Witte huis Dana Perino: 'I'm not taking issue with [CREW's] conclusions at this point. But I also will tell you that the technical folks that we've spoken to in the preliminary discussions was that if there had been an inadvertent human error or a technical problem…it wouldn't have been intentional and… there are ways that we can try to gather those if need be'. En vervolgens: 'I think there are backup tapes; there are different ways in order to go back and find e-mails'. Henry Waxman, de voorzitter van het genoemde House Committee vroeg Keith Roberts, van het Office of Administration van het Witte Huis, om een toelichting. 'According to Mr. Roberts, the Office of the Chief Information Officer … conducted a review of the e-mail system to determine the scope of the potential loss', zo zei Waxman. 'He said that this review apparently found some days with a very small number of preserved e-mails and some days with no preserved e-mails at all'. Waxman merkte verder op dat Roberts stelde dat 'a report was written summarizing the situation and submitted to the White House counsel's office'. Roberts zei ook dat een 'unidentified company was responsible for auditing the White House's e-mail and archiving systems'. En Waxman concludeert: 'Mr. Roberts was not able to explain why the daily audits conducted by this contractor failed to detect the problems in the archive system when they first began'. Het Witte Huis heeft vervolgens niet gereageerd op verzoeken van het Committee om dat interne rapport en de identiteit van de auditor bekend te maken. De hele zaak gaat echter niet alleen om de 'missende' e-mails. Het betreft daarnaast ook het misbruiken van politieke e-mailsystemen voor partijpolitieke aangelegenheden en omgekeerd. Het Witte huis heeft verklaard dat slechts een handjevol mensen e-mail accounts van de Republikeinse Partij hebben gebruikt om normale regeringsaangelegenheden af te handelen.Het zijn er minimaal 88 geweest, en van 50 van deze functionarissen blijkt er helemaal geen e-mail bewaard te worden. Er zijn slechts 130 e-mails van Karl Rove uit de gehele eerste regeringsperiode van president Bush en er is geen enkele mail van hem van voor novermber 2003. Onmogelijk voor zo'n belangrijke functionaris binnen de regering. Functionarissen hebben willens en wetens de Presidential Records Act omzeild door e-mail accounts te gebruiken van de Republikeinse partij. Waxman stelt dan ook: 'Given the heavy reliance by White House officials on RNC (Republican National Council) e-mail accounts, the high rank of the White House officials involved and the large quantity of missing emails, the potential violation of the Presidential Records Act may be extensive'. Een woordvoerder van het Witte Huis merkte op basis van het rapport op: 'This is an administration that is very careful about obeying the law. We take it seriously. The White House legal counsel's office takes it seriously. And we will look at whatever requests for information people on the Hill may have to offer'. Op die verzoeken komt dus geen antwoord. Het lijkt er op dat de wetslievendheid van de Amerikaanse regering begrensd is….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.