‘Automatic message routing’: het volgende patentconflict

29 augustus 2007

Ze hebben nog net niet de gehele Internet-scene aangeklaagd, maar echt veel scheelt het niet. Polaris IP, een patentenbedrijf, heeft een aanklacht ingediend tegen Google, Yahoo, Amazon, A9, AOL en Ask.com. Het bedrijf is eigenaar van het United States Patent No. 6,411,947. Dat behelst een 'Automatic Message Interpretation and Routing System'. Het patent lijkt een klantenservice-systeem te behelzen ' that can analyze incoming customer e-mail messages and decide whether they can be handled automatically or need review by a human'. Volgens de aanklacht claimt Polaris dat Google's advertentiesystemen, inclusief AdWords en AdSense, die electronische berichten analyseren om te bepalen welke advertenties er naast kunnen worden geplaatst, inbreuk maakt op het patent. Yahoo en de andere bedrijven maken op dezelfde wijze inbreuk op het patent.

Vorig jaar heeft Polaris eenzelfde klacht aanhangig gemaakt tegen Kana Software. Dat bedrijf schkte de zaak in maart en ging ermee akkoord om de technologie in licentie te nemen van Polaris, hoewel de schikking zelf niet bekend is. En er zijn meer zaken geweest, die echter geen van alle tot een rechterlijke uitspraak geleid hebben. De bedrijven wordt verweten systemen te implementeren die 'comprise interpreting electronic messages with rule base and case base knowledge engines as described in the patent held by the plaintiff'. Indien een uitspraak positief uitvalt voor Polaris kan dat grote consequenties hebben voor de aangeklaagde bedrijven. Een waarschijnlijk scenario zijn echter schikkingen, die Polaris geen windeieren leggen. 'It looks like Polaris IP is in the business of licensing patent rights and has no desire to enforce its requested injunction', zegt Dennis Crouch, associate professor Rechten aan de University of Missouri en de auteur van de juridische blog Patently-O. 'I expect that Polaris IP will be willing to settle these cases for what it believes is a reasonable six- or seven-digit figure'. Crouch benadrukte ook dat alle eerdere zaken geen van alle tot uitspraken hebben geleid. 'There are no published opinions associated with these cases and they have all been settled'. Polaris lijkt, zo gaat Crouch verder, 'to be part of a web of IP-related companies associated with attorney David Pridham'. De methode het het systeem zoals beschreven in het patent beschrijven een manier 'for automatically interpreting an electronic message including the steps of (a) receiving an electronic message from a source; (b) interpreting the electronic message using a rule base and case base knowledge engine; and (c) retrieving one or more predetermined responses corresponding to the interpretation of the electronic message from a repository for automatic delivery to the source'. 'The Eastern District of Texas has seen a flood of patent litigation in recent years based on its reputation as a patent-friendly court', zo zegt Crouch. 'Interestingly, that reputation is rapidly changing as the court invalidates more patents'. Het patent, dat in 1998 is vastgelegd, beschrijft de werking van de gebruikte technologie van de genoemde bedrijven goed. Desalniettemin is het verwonderlijk dat een bedrijf als Microsoft, dat in diverse softwarepakketten ook gebruikt maakt van een dergelijke techniek, niet in het rijtje voorkomt. In de voorgaande rechtszaken was Microsoft ook niet betrokken. Maar misschien komt het omdat Microsoft, als een rechtgeaard voorstander van patenten en copyright, de licentiekosten gewoon al heeft betaald. Of is er weer een SCO-kwestie in zicht ?

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.