‘Playing God responsibly’ ? wat is leven eigenlijk ?

19 augustus 2007

Filosofen, traditioneel degenen die met de grote vragen van het leven worstelen, zijn niet langer alleen. Wetenschappers worstelen net als zij met de definitie van wat leven is, op het moment dat ze het manipuleren, er naar zoeken op andere planeten en zelfs als ze het in laboratoriumbuisjes creëren. In juni slaagden wetenschappers er in om de genetische identiteit van de bacterie te vervangen met die van een tweede microbe. Andere wetenschappers proberen leven te 'maken'. NASA wetenschappers proberen leven te vinden in de ruimte, al zijn ze er niet zeker van hoe dat er uit moet zien. En futuristen denken na over hoe in de toekomst robots zo menselijk worden dat ze als levensvorm zouden kunnen worden beschouwd. Vele vragen zouden nooit gesteld zijn als de informatietechnologie dit soort onderzoeken niet had mogelijk gemaakt. Dat vooraanstaande wetenschappers van het J. Craig Venter Institute in Washington erin slaagden de genetische identiteit van een bacterie te veranderen maakte de wereld duidelijk dat de mens zo langzamerhand in staat is leven zodanig te manipuleren dat het mogelijkerwijze als 'schepping' kan worden aangemerkt.

En nu, zo zegt een van Venter's onderzoekers, 'we're asking for a patent for a completely new bacteria that will be created by inserting genes into a hollowed-out cell of what once was a urinary tract bug. It isn't creating life, it's just modifying life to come up with new life forms'. Minstens 6 onderzoeksteams wereldwijd gaan verder en proberen om leven te maken vanuit chemicaliën, daarbij proberend het begin van het leven op aarde na te bootsen. Zo'n doorbraak van door mensen vervaardigde levensvormen betekent voor Venter nieuwe energiebronnen, milieuverbeterende mechanismen en levensreddende medicijnen. Voor anderen betekent het niet meer (en niet minder) dan begrip voor de wijze waarop aards leven begon en proberen dat proces te herhalen. 'We're all sort of thinking that the next origin of life will be in somebody's lab', zegt David Deamer, hoogleraar Biochemie aan de Universiteit van California, Santa Cruz, een van de leidende experts in het creëren van leven. Maar zelfs Deamer zegt op de vraag wat leven is dat het 'is best to describe it, not define it'. Wetenschappers als Deamer zeggen dat leven een cel vereist met genetisch materiaal en de mogelijkheid om zich voort te planten, voedsel om te zetten in energie en zich te ontwikkelen via natuurlijke selectie. Maar voor anderen is het definiëren van leven niet zo simpel. Carl Pilcher, directeur van het NASA Astrobiology Institute, zegt dat 'it's far easier to say what life isn't. Right now we may not have the base of knowledge necessary to answer the question, but there are ways we are proceeding', zo zegt hij. Afgelopen maand riep de National Academy of Sciences NASA op 'not to be so focused on water'. Het hield NASA voor dat 'as the search for life in the solar system expands, it is important to know what exactly to search for'. Ray Kurzweil, een bekende futuroloog, gelooft dat 'by 2029 a machine will pass a prime test of artificial intelligence, offering the same kind of answers as a human. The key issue as to whether or not a non-biological entity deserves rights really comes down to whether or not it's conscious', zo zegt hij. 'Does it have feelings ?' Het is niet alleen een concept van Kurzweil. 'A monumental shift could occur if robots continue to be developed to the point where they can at some point reproduce, improve themselves or if they gain artificial intelligence', zegt een studie uit 2006 in opdracht van het wetenschappelijk bureau van de Britse regering. Veel wetenschappers zeggen dat de antwoorden van wat leven is, niet zo makkelijk te vinden zullen zijn. 'It's an important but ultimately frustrating question if one expects to come up with a nice clean shiny answer; it ain't going to happen', zegt Francis Collins, een prominent christelijk wetenschapper en directeur van het National Human Genome Research Institute. 'As knowledge has (been) added, religions have adapted', zegt de eerdere onderzoeker van Venter. 'I don't see why this is any different. We're pushing the frontiers of knowledge, understanding life on this planet'. Hij ontkent suggesties dat wetenschappers voor God spelen. Collins zegt het interessant te vinden dat de mensen die meestal de term 'voor God spelen' gebruiken, over het algemeen niet in God geloven. 'Playing God is a secular, not religious, term', zegt Ted Peters, professor aan de Graduate Theological Union in Berkeley. 'People who worry about that are really talking about tinkering with nature. What Craig Venter is doing is an extremely complicated form of animal breeding. We're going to be changing the face of the planet no matter what. The question is do we want to do it responsibly or not ? Playing God is a good thing to do as long as you're doing it responsibly'.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.