‘t Is zo productief, ICT, maar eigenlijk ook weer niet….

18 juli 2007

Verschillende onderzoeken van het marketing research bedrijf Vanson Bourne, in opdracht van verschillende opdrachtgevers, brengen wederom interessante bevindingen aan het licht over de productiviteitsstijgingen die de alom geprezen informatietechnologie ons heeft gebracht. Let wel: de bevindingen zijn niet nieuw, in de zin dat ze hiervoor niet bekend waren. Maar het is interessant om te zien hoe de positieve effecten van informatietechnologie niet volledig uit de verf komen. De redenen daarvoor zijn divers, maar hebben een ding gemeen: ze zijn geworteld in de gebruikte technologie! Citrix heeft een onderzoek laten uitvoeren waaruit blijkt wat nu de werkelijke kosten zijn van problemen bij eindgebruikers van zakelijke technologie. Ipanema Technologies heeft een soortgelijk onderzoek laten uitvoeren naar de kosten van problemen met applicaties en netwerken. Tenslotte blijkt uit een onderzoek dat Information Builders heeft laten uitvoeren dat managers gemiddeld meer dan een uur per dag zoeken naar noodzakelijke informatie.

In het onderzoek van Citrix gaf 49 procent van de ondervraagden aan dat zij maandelijks minimaal vier uren verliezen door problemen aan hun computersystemen. In enkele gevallen liep dat zelfs op tot drie dagen per maand. Een organisatie met 500 werknemers heeft dus een verlies van ongeveer 6 ½ werkjaren per kalenderjaar ! Dat kan een verlies van miljoenen euro's betekenen. De grootste frustratie bij de ondervraagden (55 %) blijkt een trage werking van applicaties te zijn. 43 % ergert zich aan de slechte toegang tot applicaties en gegevens op afstand, bijvoorbeeld wanneer thuis wordt gewerkt. En last but not least, 42 % vindt de tijd die het de automatiseringsafdeling kost om de problemen op lossen veel te lang. 72 procent van de eindgebruikers geeft aan dat de ergernissen leiden tot stress en invloed hebben op hun werk- en prive-leven. En 43 procent geeft aan, een baan te weigeren als ze weten dat de automatisering van een organisatie te wensen over laat. Met name in de financiele dienstverlening is de ergernis groot: 61 % van de gebruikers klaagt daar over trage applicaties. 'De eindgebruiker zou het steunpunt van ieder operationeel model moeten zijn', zegt Rob van der Hoeven, Area Vice President bij Citrix Systems Benelux. 'Organisaties zouden hun IT-focus moeten verschuiven van technologie en systemen naar de gebruikers. Om hun doelstellingen na te streven, moeten organisaties ervoor zorgen dat de werknemers hun werk zo snel en effectief mogelijk kunnen doen. Dit is te bereiken door ervoor te zorgen dat de levering, prestaties en de beschikbaarheid van belangrijke bedrijfsapplicaties die de eindgebruikers elke dag nodig hebben, gegarandeerd worden'. Het onderzoek van Ipanema onder Britse bedrijven wijst op hetzelfde verschijnsel, mar richt zich met name op de kosten. Grotere bedrijven verliezen gemiddeld 740.000 euro per jaar door applicatieproblemen. Bij 10 % ligt dat zelfs rond de 3 miljoen euro. Ook uit dit onderzoek blijkt dat het probleem het grootst is in de financiële sector, waar 40 procent van de ondervraagden 1,5 miljoen euro per jaar verliezen. De verliezen ontstaan door minder productiviteit, verlies aan transacties en minder consumentvertrouwen als gevolg van de applicatieproblemen. De meeste problemen vloeien voort uit netwerkproblemen en het draaien van applicaties via een Wide Area Network (WAN). Het onderzoek heeft ook aangetoond dat de meest gebruikte oplossing bandbreedtevergroting is, terwijl er genoeg aanwijzingen zijn dat dit juist niet helpt. 75 % van de bedrijven die de oplossing hebben toegepast klagen dat ze geen verbetering zien. Het probleem vloeit veelal voort uit het feit dat veel bedrijven hun WAN verkeer niet meten en beheersen. Als de zichtbaarheid verbetert en er de mogelijkheid komt om in real-time in te grijpen zullen de problemen verminderen. De onderzoekcijfers zijn hier te vinden. En dan het onderzoek van Information Builders. Veertig procent van de Nederlandse managers is dagelijks meer dan een uur kwijt met het zoeken naar bedrijfsinformatie. Een op de tien besteedt hier zelfs meer dan twee uur per dag aan. Bij 68 procent van de Nederlandse organisaties wordt bedrijfsinformatie aangeboden in verschillende systemen per afdeling. De meeste managers geven aan dat informatie vanuit één centraal systeem het maken van beslissingen makkelijker zou maken. Toch zet minder dan een derde van de bedrijven zo'n centrale oplossing in. 'Nederlandse bedrijven lopen miljoenen mis door inefficiënte beslissingstrajecten', zegt Dennis Bartels, country manager van Information Builders in de Benelux. 'Het is alarmerend dat organisaties dagelijks beslissingen nemen op basis van onnauwkeurige en verouderde data. Pas als je alle barrières tot toegankelijke en up to date informatie wegneemt, kun je er zeker van zijn dat mensen goede beslissingen nemen die een positieve invloed hebben op de bedrijfsprestaties'. Maar dat is niet nieuw: tien jaar geleden was een van de belangrijkste argumenten om ICT in te voeren het feit dat managers tijdig goede informatie ter beschikking zouden hebben om betere beslissingen te nemen. Helaas…..

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.