SOA te duur en te moeilijk ?

27 april 2007

Het blijkt tot 35 % meer te kosten om een herbruikbare service te bouwen dan om er een te bouwen voor enkelvoudig gebruik. Vooral financiële instellingen die voorop lopen met de implementatie van een Service Oriented Architecture (SOA) ontdekken dat de hierdoor geboden 'services' duurder zijn en moeilijker te beheren dan standalone applicaties, zo zegt Sajay Sethunath, chief architect van BearingPoint's financiële consultancy. Wat erger is: ze blijken ook minder betrouwbaar te zijn. Dat is niet al te best nieuws, gezien de recente ontwikkelingen die in veel bedrijfssectoren ingezet zijn en die alle in de richting van SOA wijzen. Toch moeten de conclusies van BearingPoint serieus genomen worden, zeker voor die bedrijven die SOA benaderen als een eenvoudig te volgen weg in de toekomst. Financiële instellingen, met hun zware transactieverwerkende systemen, zijn 'early adopters' van succesvolle database- en applicatie-architecturen. Als de zeer ervaren ICT-afdelingen van deze instellingen problemen hebben met SOA, dan is het niet onwaarschijnlijk dat andere bedrijfstakken dezelfde problemen ervaren. En wellicht nog erger, als de ICT deskundigheid achterblijft bij die van financiële instellingen.

De uitspraken van Sethunath worden onderbouwd door een rapport van BearingPoint, geschreven door Pete McEvoy, senior manager bij de architectuur-consultancy van BearingPoint (voor download registreren bij BreakingPoint). Het rapport is getiteld: 'Seven years of SOA: So what ?' 'One site built a journal-entry service for use by three lines of business. When they were done, only two businesses could use it, because the requirements hadn't been gathered carefully enough to allow the service to span the needs of all three', zo zei Sethunath. De implementatie van SOA staan dan ook onder druk door dit soort tekortkomingen. 'In the first phase of SOA enactment, technologists on the IT staff have tended to pick the low-hanging fruit and build services that they know will be used over and over again by several applications. But too often, the IT staff hasn't established a metric that shows how such effort leads to savings. What's worse, many didn't build a service that business users wanted', zo vervolgt Sethunath. Een herbruikbare service bouwen kost 35 % meer. En dat komt doordat een herbruikbare service op omgevingen moet kunnen anticiperen en zich moet kunnen inpassen in specifieke workflows. Zelfs als de service gebouwd is voor hergebruik wil dat niet zeggen dat hij ook werkelijk hergebruikt wordt. Gevolg: de investering is nutteloos. 'A rigorous method of determining what functionalities yield good reuse within the enterprise is required, but in the financial services firms that have been implementing SOA, few firms have come up with objective decision criteria for doing so', zo staat in het rapport. Dit werd ook al eerder geconcludeerd. En services hergebruiken om de initiële investering 'eruit te halen' kan een riskante bezigheid zijn voor de betrouwbaarheid van de gebruikte systemen, omdat de meeste services dan te maken krijgen met onverwachte omstandigheden en combinaties van software waarmee geen rekening gehouden is. 'Many of the first services built comprise such low-level functionality that they are of little interest or use to the enterprise at large', zo zegt het rapport. En het rapport concludeert: 'Funding SOA on a large scale becomes a problem'. En als uiteindelijk een groep services ontwikkeld is, is 'the equivalent of a commercial software company's product manager' nodig, zo gaat Sethunath verder. 'Someone must decide when the services should be revised and how to manage the different versions. Without such governance, a large set of services, frequently revised, becomes an unpredictable conglomeration, threatening consistent systems uptime'. Dat ziet er met andere woorden niet echt goed uit voor de toekomstkansen van SOA. Hoewel: BearingPoint is niet helemaal negatief. 'If they devote time and attention to the issue, SOA can be managed', zegt Sethunath. 'BearingPoint believes that financial services enterprises can reap real value from SOA. But SOA shouldn't be applied blindly to all IT application development efforts. Rather, institutions should perform a thorough analysis of the technical, organizational and financial factors involved in a SOA implementation to achieve the business agility, speed to market and return on investment benefits that the technology can help deliver'. Een wat algemene conclusie, die op bijna alle implementaties van toepassing is. Sluit ook niet echt aan bij de voorgaande wat negatieve conclusies, maar goed: werk gaat voor….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.