Jongeren gaan verstandiger om met privacy-gegevens dan gedacht

21 april 2007

Hoewel veel jongeren persoonlijke informatie, zoals namen en foto's, online zetten, gaan ze veel verstandiger om met hun privé-gegevens dan gedacht. Hoewel ze niet geheimzinnig doen over hun voornaam, zijn achternamen, e-mail-adressen en telefoonnummers veelal niet online te vinden. Pew Internet en het American Life Project stellen op basis van een uitgebreid onderzoek dat de meeste jongeren privé-gegevens op weblogs en social-networkingsites beschermen door middel van wachtwoorden. Vaak kunnen alleen vrienden en familieleden alle persoonlijke informatie bekijken die is opgeslagen in een profiel. Nu zijn de wachtwoorden vaak erg simpel, maar er wordt meer over misbruik ervan nagedacht dan verwacht. Uit het onderzoek bleek dat een derde van de profielen van tieners op MySpace en Facebook de achternaam bevat. In hetzelfde aantal gevallen wordt een e-mail-adres in de profielen vermeld. Slechts twee procent vermeldt op internet een telefoonnummer bij persoonlijke gegevens. Wel bleek 79 % van de jongeren foto's in het online profiel te hebben opgenomen. Vooral meisjes publiceren graag foto's van zichzelf, zo concludeerden de onderzoekers.


'Teens are manifesting the tension between wanting to keep themselves safe online and wanting to share themselves with their friends and potentially make new ones', zo zegt Amanda Lenhart,een senior onderzoeker bij Pew. 'Teens, particularly girls and younger teens, have gotten the message about protecting themselves on social networks, but the fun of these networks is the ability to share yourself with others on them'. Het onderzoek richtte zich op het gedrag dat Amerikaanse jongeren vertonen als het om persoonsgegevens gaat. De risico's van het delen van dit soort gegevens is de laatste tijd onderwerp van vele discussies. Vaak wordt daarbij gesuggereerd dat jongeren hun hele doopceel op internet zetten. Het onderzoek relativeert deze opvattingen echter. Van de onderzochte groep jongeren maakt 45 procent geen gebruik van social-networkingsites. Waarschijnlijker is dat ze geen profiel hebben op zo'n site. Het zijn voornamelijk de jonge tieners die dat soort sites links laten liggen. De rest gebruikt netwerksites voornamelijk om contacten met bestaande vrienden te onderhouden. De helft van de jongeren wil graag nieuwe mensen leren kennen via bijvoorbeeld MySpace. 'A third of teens online say they have been contacted by strangers, not necessarily through social-networking sites. Of those, 21 percent say they responded to learn more about that person, and 23 percent say they felt scared or uncomfortable by the encounter', zo zegt Lenhart. 'I think teens are getting the message. A lot of teens have been bombarded by the message that social networks are not safe. This is something teens are living with and swimming with every day and that's reflected in the steps they're taking'. Jongeren leren vooral van elkaar hoe ze zich op social-networking sites moeten gedragen. Over het algemeen hebben ze er geen problemen mee om gegevens te delen over hun leeftijd, over een eventuele vriend of vriendin, favoriete films en muziek, foto's of hun huisdieren. Het onderzoek geeft aan dat jonge kinderen door oudere vrienden en vriendinnen gewaarschuwd worden om 'to never share their home address or number, passwords or personal information such as Social Security numbers'. Een snelle check leert dat Nederlandse gebruikers van MySpace een zelfde soort voorzichtigheid in acht lijken te nemen. 'Young people are very cognizant about what they should share and what they shouldn't share, more than we give them credit for', zegt Fred Stutzman, een student aan de University of North Carolina, die social networks bestudeert. 'Students talk to each other and share experiences. They learn what to do from each other'. De ouders leren ook, zo blijkt uit het rapport. Meer dan 50 % zegt filtersoftware te gebruiken op alle thuiscomputers, en bijna de helft zegt software te hebben die vastlegt wat de gebruikers van de computer online doen. Bijna tweederde van de ouders zegt te controleren wat de kinderen online doen. Voor het onderzoek werden telefonische enquêtes gehouden onder in totaal 935 jongeren uit de VS in de leeftijdscategorie tussen 12 en 17 jaar.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.