Overdracht ReMANO 2004 Certificatie aan European Certification Bureau

17 april 2007 

De Stichting Certificatie ReMANO draagt na goed overleg al haar certificatieactiviteiten over aan het European Certification Bureau Nederland BV (ECB ). ReMANO 2004 is een richtlijn met functionele eisen voor Record Management Systemen bij de overheid. De richtlijn werd in 2004 vastgesteld door de Stichting Archiefschool in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De Stichting Certificatie ReMANO werd in datzelfde jaar opgericht, inspelend op vragen uit de markt naar een mogelijkheid om aan te tonen dat record management-software voldeed aan de gestelde criteria. Leveranciers van document- en record management systemen werden namelijk geconfronteerd met de eis (voornamelijk gesteld door gemeentelijke en provinciale overheidsorganen, wooncorporaties en gezondheidsinstellingen) aan te tonen dat de geleverde software compliant was aan de richtlijn ReMANO 2004. De Stichting Certificatie ReMANO schiep de mogelijkheid van een sofware-audit op basis van de genoemde richtlijn.


Naast deze certificatiemogelijkheid wilde de Stichting Certificatie ReMANO stimuleren de richtlijn om te bouwen tot een Nederlandse norm. Samen met de Stichting Archiefschool werd dan ook ReMANO 2004 (en het daarvan afgeleide certificatieschema) ingediend bij het Nederlandse standaardisatieinstituut NEN ter standaardisatie. De Stichting Certificatie ReMANO heeft het tot stand komingstraject van de van ReMANO 2004 afgeleide nieuwe norm voor record management applicaties (NEN-2082) financieel ondersteund. Tegelijkertijd heeft de Stichting een inhoudelijke bijdrage geleverd in het wordingsproces van de norm. Nu de publicatie van de norm medio dit jaar zal plaatsvinden heeft de Stichting Certificatie ReMANO haar activiteiten opnieuw bezien. De Stichting heeft besloten zelf geen certificatie-activiteiten te willen uitvoeren voor een vastgestelde NEN-norm. Op grond daarvan is de Stichting een samenwerking aangegaan met het European Certification Bureau Nederland BV. Dit is een internationaal opererend certificatiebedrijf, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie voor productkeuringen, gespecialiseerd in (wettelijke) audits en certificeringen voor een aantal Nederlandse en Europese wetten, alsmede een aantal vrijwillige audits en certificeringen waaronder voor Business Information Systems. ECB voert audits uit op basis van internationale en nationale normen voor informatiebeveiliging en informatiemanagement. Onder deze normen zijn ook de normen voor informatiemanagement en archivering (NEN-ISO 15489) Informatiebeveiliging (NEN-ISO 17799) en voor record management applicaties (software certificering (NEN 2082, Moreq). Alle leveranciers van door de Stichting gecertificeerde producten zullen op korte termijn benaderd worden door ECB. Zij zullen de mogelijkheid krijgen voor een compliance-toets met NEN-2082, zodat zij snel na publicatie van de nieuwe norm in staat zullen zijn aan te tonen aan de specificaties daarvan te kunnen voldoen. De Stichting Certificatie ReMANO stelt deskundigen beschikbaar voor het College van Deskundigen voor informatiemanagement van ECB, die de toetsing van NEN-ISO 15489 en NEN-2082 begeleiden. De Stichting heeft er alle vertrouwen in dat de certificatie van de betreffende normen bij ECB in goede handen is.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.