Microsoft’s open brief aan IBM: stop met die hypocrisie !

16 februari 2007

Microsoft reageert in een open brief aan IBM op de OOXML-strijd, die is losgebarsten sinds de indiening van een standaardiseringsverzoek door de ECMA bij de ISO. 'Microsoft has determined that it is important to shine a bright light on IBM's activities that will have a negative impact on the IT industry and customers, including taking concrete steps to prevent customer choice, engaging in hypocrisy, and working against the industry and against customer needs. Microsoft will continue to be public in identifying the ways that IBM is trying to prevent customer choice'. Microsoft heeft blijkbaar besloten de aanval verder op te voeren en IBM neer te zetten als een hypocriet bedrijf, dat zijn tegenstander (in dit geval Microsoft zelf) datgene ontzegt wat het zelf doet. De brief (Interoperability, Choice and Open XML) geeft een samenvatting van Microsoft's positie over het belang van de specificatie van OOXML, haar passieve rol bij de adoptie door ISO/IEC van ODF en vooral haar bewering dat IBM een globale, hypocriete campagne voert om goedkeuring van OOXML in de ISO Joint Technical Commision 1 te saboteren. De brief is ondertekend door Tom Robertson, verantwoordelijk voor interoperabiliteit en standaarden, en Jean Paoli, verantwoordelijk voor interoperabiliteit en XML infrastructuur. Laatstgenoemde speelt al lange tijd een rol in het publieke debat over de bestandsformaten. Robertson lijkt Alan Yates op te volgen daarin.

 

Een ander fragment van de open brief: 'When ODF was under consideration, Microsoft made no effort to slow down the process because we recognized customers’ interest in the standardization of document formats. In sharp contrast, during the initial one-month period for consideration of Open XML in ISO/IEC JTC1, IBM led a global campaign urging national bodies to demand that ISO/IEC JTC1 not even consider Open XML, because ODF had made it through ISO/IEC JTC1 first – in other words, that Open XML should not even be considered on its technical merits because a competing standard had already been adopted. IBM has declared victory in blocking Open XML, hyping the comments that were filed. IBM ignores the fact that the vast majority of ISO members chose not to submit comments and that most if not all issues will be addressed during the technical review still to come'. Fel, dat mag de brief wel genoemd worden. Op zich is de brief natuurlijk niet verrassend. De eerste stappen van OOXML in het ISO-proces lijken niet echt zo gelopen als Microsoft hoopte, met meer nationale normalisatie-instellingen reagerend dan verwacht. De hoopvolle verklaring van Microsoft dat de grote groep ISO-leden niet gereageerd heeft is een lichte 'verkleuring van de werkelijkheid'. Microsoft gaat er vanuit dat veel van deze commentaren neutraal of positief zijn. Dat lijkt wat op 'wishful thinking', maar vooruit: eind februari worden de commentaren gepubliceerd en weten we exact wat er is gemeld. Er zijn echter aanwijzingen dat een aantal van de reacties negatief is. De open brief (ook al zijn de reacties nog niet bekend) lijkt al op een Plan B te wijzen, zoals een samenzweringstheorie door ODF-compliant partijen 'to limit customer choice'. Microsoft legt sterk de nadruk op de oplosbaarheid van geconstateerde 'contradictions' in deze review-fase. Het zou echter wel eens kunnen dat het bedrijf hier in het eigen zwaard valt. Als er 'contradictions' zijn ingediend zoals hier, dan 'remains to be seen, however, whether such a rigidly constrained specification offers the possibility of resolving all contradictions while still preserving the intention of preserving the format and integrity of those billions of legacy documents created in prior versions of Office', zoal Updegrove stelt. Ondanks de opmerkingen van Microsoft bestaat er significant commercieel verzet tegen OOXML. Er zijn voldoende leveranciers in het ODF-kamp die een net zo groot commercieel belang hebben in het succes van ODF als Microsoft vaN OOXML; Microsoft wil haar tanende monopolie-positie in stand houden. Het gaat hier aan beide zijden om een gigantische marktwaarde. De focus op IBM is niet verwonderlijk, gezien de publieke oppositie van dit bedrijf tegen OOXML. Een volgend fragment in de open brief is eveneens verhelderend: 'This campaign to stop even the consideration of Open XML in ISO/IEC JTC1 is a blatant attempt to use the standards process to limit choice in the marketplace for ulterior commercial motives – and without regard for the negative impact on consumer choice and technological innovation. It is not a coincidence that IBM’s Lotus Notes product, which IBM is actively promoting in the marketplace, fails to support the Open XML international standard. If successful, the campaign to block consideration of Open XML could create a dynamic where the first technology to the standards body, regardless of technical merit, gets to preclude other related ones from being considered'. De suggestie dat de latere, betere standaard geweerd wordt omdat een andere eerder is gedefinieerd, klinkt hard door. En het wekt sympathie, maar het verhaal moet wel volledig worden verteld. Microsoft heeft vele jaren geleden kunnen kiezen om toe te treden tot het technisch commitée van OASIS inzake ODF. Het had mee kunnen werken aan het tot stand brengen van een standaard die voor alle doeleinden, verkopers en eindgebruikers 'ideaal' geweest had kunnen zijn. Maar Microsoft maakte toentertijd de strategische keuze zich afzijdig te houden, in de verwachting dat het initiatief zou doodbloeden. Nu het zo niet uitpakt en Microsoft geconfronteerd wordt met de consequenties van handelen van enige jaren terug, is het niet IBM die iets te verwijten valt. Daarbij: het zijn de normalisatie-instellingen die lid zijn van JTC 1, die bepalen of OOXML een ISO/IEC-standaard wordt, niet IBM. Wat niet betekent dat ze niet beïnvloedt kunnen worden, zoals Microsoft heel goed weet. Het bedrijf legt ook erg veel nadruk op het feit dat IBM de gebruiker het recht op keuze ontneemt. Daar valt over te discussiëren. Als de keuze gelegd wordt op het niveau van het bestandsformaat, dan klopt dat. Microsoft doet dan overigens hetzelfde, want ondersteuning van bijvoorbeeld de opslag vanuit MS Office naar ODF is niet (ook niet in de interface-projecten) voorgenomen. Als de keuze gelegd wordt op de Office-applicatie, dan ligt het wat anders. Als MS Office ODF kan verwerken, heeft de gebruiker de keuze uit een te gebruiken Office-suite. Het is logisch dat Microsoft die keuze daar liever niet wil. Het zou het gekozen licentie-model van de leverancier zwaar onder druk zetten. Ook deze argumentatie is derhalve zwak. IBM te verwijten te lobbyen voor ODF en tegen OOXML, is wel erg laag bij de grond, gezien Microsoft's optreden in de Massachusetts-zaak. Stephen Walli, die voorheen Microsoft Business Development Manager was, noemt de open brief 'professionally embarassing. It is certainly not the company for which I used to work'. Is VBDS een tegenstander van OOXML ? Niet echt, behalve het feit dat het slecht XML is en niet geschikt om de toekomstige documentenopslag en -verwerking te domineren. Het is waarschijnlijk de meest perfecte tool om de legacy-bestanden uit het verleden klaar te maken voor de toekomst. Het nut van OOXML is dus groot, voor een korte tijd. Daar hebben we echter geen nauwelijks de bevatten standaard voor nodig….

 

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.