Steve Jobs betwijfelt nut van DRM

7 februari 2007

Apple-baas Steve Jobs betwijfelt in een open brief het nut van DRM voor de muzieklabels. Hij dringt er nadrukkelijk op aan dat de muziekmaatschappijen ernstig nadenken over het introduceren van een bestandsformaat waarmee muziek tussen verschillende aanbieders en muziekspelers uitgewisseld kan worden. Jobs stelt dat negentig procent van de muziek op CD wordt verkocht, en dat daarop geen beveiligingen meer wordt toegepast. Met dank aan de rootkit-affaire, waarin SonyBMG een bedenkelijke rol speelde. 'In 2006, under 2 billion DRM-protected songs were sold worldwide by online stores, while over 20 billion songs were sold completely DRM-free  and unprotected on CDs by the music companies themselves. The music companies sell the vast majority of their music DRM-free, and show no signs of changing this behavior, since the overwhelming majority of their revenues depend on selling CDs which must play in CD players that support no DRM system'. Maar het is dus de vraag wat de muziekindustrie met DRM als antipiraterij-techniek kan bereiken, als slechts een klein gedeelte van de verkochte muziek is beschermd. De vier grote muziekmaatschappijen, EMI, SonyBMG, Universal en Warner, hebben de rechten van op zeventig procent van de wereldwijd uitgebrachte muziek. Jobs stelt dat iPods DRM-vrije muziek kunnen afspelen, maar dat Apple door de muziekmaatschappijen werd verplicht de nummers te beschermen tegen het afspelen op 'ongeautoriseerde apparatuur'.

Apple bezit de muziek niet, heeft er alleen maar een licentie op, zo geeft Jobs aan. De rechthebbenden op de muziek kunnen die eis stellen. Als Apple's DRM-formaat Fairplay wordt gekraakt moet het bedrijf binnen een vastgestelde tijd een update bieden, anders verliest het de verkooplicentie van de muziek. Gelukkig is, zo zegt Jobs, dat Apple ervoor gezorgd heeft dat Fairplay erin voorzien dat de nummers op vijf PC's en een ongelimiteerd aantal iPods kunnen worden afgespeeld. En dat is veel vrijer, dan wat elders wordt geboden. Jobs stelt dat er op de markt van muziekspelers geen sprake is van een 'vendor lock-in'; 97 procent van de muziek op een gemiddelde iPod is niet van de iTunes-store afkomstig. Hij geeft toe dat de 'koppelverkoop' van speler en muziek – met name in Europese landen – tot klachten leidt bij mededingingsautoriteiten. Een oplossing zou het in licentie geven van Fairplay zijn, maar Jobs is bezorgd. 'The most serious problem is that licensing a DRM involves disclosing some of its secrets to many people in many companies, and history tells us that inevitably these secrets will leak. The Internet has made such leaks far more damaging, since a single leak can be spread worldwide in less than a minute. Such leaks can rapidly result in software programs available as free downloads on the Internet which will disable the DRM protection so that formerly protected songs can be played on unauthorized players'. Gevolg: boze muziekmaatschappijen en mogelijk verlies van verkooprechten. Dus, zo stelt hij, kan DRM eigenlijk maar beter gewoon worden afgeschaft en muziek in een open formaat worden gepubliceerd. 'The third alternative is to abolish DRMs entirely. Imagine a world where every online store sells DRM-free music encoded in open licensable formats. In such a world, any player can play music purchased from any store, and any store can sell music which is playable on all players. This is clearly the best alternative for consumers, and Apple would embrace it in a heartbeat. If the big four music companies would license Apple their music without the requirement that it be protected with a DRM, we would switch to selling only DRM-free music on our iTunes store. Every iPod ever made will play this DRM-free music'. En er is een heel logische reden om dat te doen: 'Why would the big four music companies agree to let Apple and others distribute their music without using DRM systems to protect it? The simplest answer is because DRMs haven’t worked, and may never work, to halt music piracy. Though the big four music companies require that all their music sold online be protected with DRMs, these same music companies continue to sell billions of CDs a year which contain completely unprotected music. That’s right! No DRM system was ever developed for the CD, so all the music distributed on CDs can be easily uploaded to the Internet, then (illegally) downloaded and played on any computer or player'. Bij de platenmaatschappijen wordt overigens al voorzichtig getwijfeld aan het nut van DRM. Maar waarom komt Jobs met het betoog ? Wellicht dat een uitspraak in zijn open brief wat meer nadruk mag krijgen: 'For Europeans, two and a half of the big four music companies are located right in their backyard.  The largest, Universal, is 100% owned by Vivendi, a French company.  EMI is a British company, and Sony BMG is 50% owned by Bertelsmann, a German company'. Sony zelfs is Japans, maar dat meldt hij niet. Politieke steun voor de DRM-technologie is sterk gebaseerd op het feit dat het de Amerikaanse belangen beschermd. In deze ene paragraaf stelt Jobs dat ten zeerste ten twijfel. DRM is in het belang van niet-Amerikaanse partijen. Dat is overigens, gezien de filmindustrie, waarover Jobs met geen woord rept, nog maar eens de vraag. Voor de muziekindustrie echter heeft hij gelijk….

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.