‘The DVD war’: Total HD als catalysator ?

11 januari 2007

De strijd tussen de nieuwe DVD-formaten Blu-Ray en HD-DVD bereikt nieuwe hoogten, nu eerder door het vinden van oplossingen die de strijd 'zinlozer' maken dan door wapenfeiten van de betreffende formaten zelf. De gunst van de consument is nog door geen van de formaten verworven, integendeel. De verkopen blijven ver achter bij de verwachtingen, want geen consument wil het risico lopen te kiezen voor een formaat dat de strijd straks gaat verliezen. De kat wordt dus uit de boom gekeken. En dit tot frisse tegenzin van de contentleveranciers, die de overgang naar HD-formaten liefst zo snel mogelijk willen zien plaatsvinden. LG denkt een oplossing te kunnen bieden middels de hybride speler Super Multi Blue BH-100, de eerste DVD-speler die in staat is zowel Blu-Ray als HD-DVD af te spelen, zij het niet met alle functionaliteiten daar waar het de HD-DVD betreft. Warner Home Video komt met een andere benadering: geen speler, maar een nieuw DVD-formaat in de vorm van Total High Definition Disk, die in staat is aan een zijde het HD DVD formaat af te spelen en aan de andere zijde het Blu-Ray-formaat.

Warner Bros. zegt dat de Total HD disks in de tweede helft van 2007 beschikbaar zullen zijn. 'Tech specs for the hybrid disc are strong, and should ease fears that Warner's combo strategy might sacrifice storage space or quality. The physical structure of the disc is 1.2 mm, the same as standard-def DVDs, HD DVD and Blu-ray discs. The Total Hi Def disc also has the ability to contain both single layer and dual layers for both formats enabling either 15 GB or 30 GB on the HD DVD side, and 25 GB or 50 GB on the Blu-ray side', zegt een analist. Een woordvoerder van Warner zegt dat 'The intention is to keep the feature sets of both versions intact so that the viewer will get the same experience whether they watch the Blu-ray version or the HD DVD version'. Hoewel de oplossing briljant is en erg simpel, is het allemaal toch wat gecompliceerder. Warner geeft niet aan wat de kosten zijn voor een producent, alleen dat beide productielijnen noodzakelijk zijn. Het lijkt dus dat Total HD een compromis is, waardoor consumenten in ieder geval geen verkeerd formaat kunnen kopen. Of het ook een valide oplossing is, is nog maar de vraag. Chief Executive Officer Barry Meyer stelt dat dat de twee formaten nog geruime tijd zullen co-existeren. 'The next best thing is to recognize that there will be two formats and to make that not a negative for the consumer', zo stelt hij. Het is wel zeker dat zowel Sony als Thoshiba een compromis-oplossing (in disk of speler) niet enthousiast begroeten. Daartoe zijn de investeringen veel te hoog. 'In an optimal world, we will just have one format. But if you look at the gaming world, multiple formats have coexisted before', zo zegt een Warner woordvoerder. 'It's probably the best solution to date for addressing the retail stocking conundrum, but for its impact to affect the conundrum of the war, all of the studios would have to buy in', zegt Ross Rubin, van de NPD Group. 'And that doesn't seem likely'. Hoewel diverse retailers zeker niet negatief staan tegenover de Total HD is de toekomst niet echt zeker. Voor de verkoop lijkt het oninteressant; een tweezijdige disk laat vrijwel geen ruimte voor opdruk. Alleen op de binnenring kan een regeltje tekst worden geplaatst. Voor de huurmarkt is het formaat uiteraard een belangrijke ontwikkeling. Niet de inkoop van twee verschillende DVD's, maar een die op elke speler afspeelt levert daar grote kostenvoordelen op. Het ontbreken van opdruk is voor de huurbranche niet problematisch.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.