Open Source Java wordt door SUN in ieder geval onder GPL licentie gebracht.

8 november 2006

Eind oktober maakte Jonathan Schwartz, topman van SUN Microsoystems op de Oracle Open-World bijeenkomst (die zoveel andere schokkende mededelingen heeft opgeleverd) bekend dat het bedrijf binnen twee maanden de broncode van de Java Standard Edition openbaar zou maken onder een Open Source licentie. Concrete details werden toen niet onthuld. Verwacht werd dat het bedrijf gebruik zou maken van de eigen CDDL (Common Development and Distribution Licence). Eerder al had SUN de GlassFish-applicatieserver uit Java Enterprise Edition als open source aangeboden, als een download via de site van SUN zelf. Nu de broncode van de Standard Edition ter beschikking komt krijgen ontwikkelaars nu eindelijk ook zich op de core van het Java-platform. De Java Standard Edition zal net als de Mobile Edition uitgebracht worden in ieder geval de GNU General Public Licence.

De stap van Sun wordt zeker mede ingegeven door druk uit de open source community, die al lang vraagt om mee te kunnen denken over de verdere ontwikkeling van het Java-platform. Tot voor kort werd dit in principe steeds afgehouden door het bedrijf, dat daarnaast overigens zeer veel bijdraagt aan de ontwikkeling en verspreiding van open source. Het is niet onwaarschijnlijk dat het grote succes van het tot open source maken van het besturingssysteem Solaris er ook aan bijgedragen heeft. Tot begin oktober werden er zes miljoen licenties verkocht. Ongeveer zeventig procent van deze verkochte licenties is meegeleverd met servers van Dell, HP of IBM. Het is zeer waarschijnlijk dat ook de Java Enterprise Edition en GlassFish (nu alletwee CDDL) uiteindelijk ook nog onder de GPL worden uitgebracht. Er bestaan geen plannen om OpenSolaris naar de GPL over te brengen. Op zich is de GPL een verrassende keuze. Door te eisen dat alle producten die worden afgeleid van een GPL-product ook als zodanig worden uitgebracht, wordt het commercieel uitbuiten van het product zeer ontmoedigd. Dit sluit echter prima aan bij SUN's wens om de compatibiliteit van Java over de platformen heen te bewaren. Een consequentie van GPL is echter dat iedereen die veranderingen aanbrengt in de broncode deze vrijelijk ter beschikking stelt. Dat zal waarschijnlijk leiden tot een 'dual licensing', zoals Laurie Wong van SUN beklemtoonde, waardoor de gebruiker kan kiezen welke licentie gebruikt wordt. Bij de CDDL bestaat een grotere controle over de broncode en is het niet nodig alle veranderingen vrij te delen. Schwarz heeft waarschijnlijk een belangrijke rol gespeeld in de keuze voor de GPL. In mei schreef hij in zijn blog: We're now making serious progress on open-sourcing Java (and despite the cynics, using a GPL licence is very much *on the table'. Eerder liet hij zijn gedachten gaan over de meerwaarde van een GPL-licentie voor Solaris. 'We're looking at how to reach developers and customers who prefer the GPL'. Het omarmen van de GPL bezorgt SUN in ieder geval veel krediet in de open source community, die eerder nogal geirriteerd had gereageerd op de introductie van CDDL, wat de licentie-problematiek nog complexer maakte dan hij als was.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.