Office OpenXML klaar voor ECMA-standaardisatie

11 oktober 2006

De International Technical Committee TC45 heeft een definitieve conceptversie gereed die voor standaardisatie door de ECMA in aanmerking komt. Het werk van de commissie begon in december 2005 en is uitgevoerd door 2 uur durende conference calls iedere week en regelmatig face-to-face overleg. Op de meest recente bijeenkomst in Trondheim in september zijn de laatste knopen doorgehakt en is Office OpenXML versie 1.0. vastgesteld. Alle in de commissie vertegenwoordigde bedrijven (Apple, Barclays, Capital, BP, The British Library, Essilor, Intel, Microsoft, NextPage, Novell, Statoil, Toshiba en de US Library of Congress) gingen akkoord met het concept. Alle partijen gingen ermee akkoord om de General Assembly van de ECMA voor te stellen het als een standaard te aanvaarden.

Het definitieve concept van Office OpenXML versie 1.0. is overlegd aan het ECMA Secretary General (6 oktober 2006) en de algemene vergadering zal op de bijeenkomst van 7-8 december over het voorstel stemmen. De verwachting is dat het concept zonder al teveel tegenwind als ECMA-standaard zal worden geaccepteerd. Om zoveel mogelijk openheid te realiseren rondom dit proces hebben de leden van de technische commissie besloten om de definitieve conceptversie van de specificaties te publiceren, zodat het publiek er gebruik van kan maken. De werkgroep heeft ook een technich forum ingericht voor ontwikkelaars die geïnteresseerd zijn in het gebruik van de Office OpenXML-bestandsformaten. ECMA International is een industriële organisatie die opgericht is in 1961 en die zich richt op de standaardisatie van informatie- en communicatietechnologie en consumentenelectronica. De standaardisatie is een belangrijke stap voor Microsoft omdat het daardoor makkelijker wordt tegemoet te komen aan de wensen van overheden om alleen met gestandaardiseerde open formaten te willen werken. Het ODF-formaat heeft wat dat betreft Microsoft op achterstand gezet. Die achterstand is nog steeds niet ingelopen, want Office Open XML is nog steeds geen ISO-standaard. Maar een standaardisatie door ECMA maakt de achterstand wel geringer en het geeft veel organisaties meer keuzemogelijkheden. Opvallend (maar niet verrassend) is in ieder geval dat geen versie beschikbaar is van de documenten in ODF. 'Open XML will be an open and royalty-free specification', zo stelt Microsoft. 'It will not be directly compatible with Open Document, but we announced in July an open source project that aims to create solutions to translate Open XML files to ODF. In addition to the default Open XML file formats, the 2007 Microsoft Office system will include a new menu option that points users to add-ins for PDF and XML-based formats such as the XML Paper Specification (XPS) and ODF'. De specificatie bestaat uit vijf delen, waarbij het deel 'Fundamentals' essentieel is voor 'basic understanding'. Office Open XML bestaat uit meerdere formaten die alle office-applicaties dekken: Word (WordprocessingML), Excel (SpreadsheetML), PowerPoint (PresentationML), en ondersteunende functionaliteiten zoals vector graphics (DrawingML en VML), bestandseigenschappen, wiskundige formules e.d.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.