Onderdelen van Franse ‘iPod-wet’ ongrondwettelijk.

31 juli 2006 

De Franse Conseil Contitutionnel heeft verklaard dat belangrijke delen van de zogenaamd 'iPod-wet' ongrondwettelijk zijn en een aantal controversiële aspecten van wetgeving ondermijnen. 'Apple's lawyers might want to drink a glass of French Champagne today, but not a whole bottle', zo zei Dominique Menard, partner bij Lovells en specialist in intellectueel eigendom. 'The Conseil Constitutionnel has highlighted fundamental protections for intellectual property in such a way as to put iTunes a little further from risk of the French law'. Afgelopen donderdag laat in de middag werd de twaalf pagina's tellende uitspraak van de Conseil vrijgegeven. Er wordt diverse malen verwezen naar de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen van 1789 en concludeert uiteindelijk dat de wet de grondwettelijke bescherming van eigendom geweld aan doet.

In het bijzonder richtte de Conseil zich op de gereduceerde boetes voor file-sharing. Ze stelde verder dat bedrijven niet gedwongen kunnen worden om zonder compensatie online verkochte muziek compatible te maken met ieder afspeelapparaat. De wet, die zowel door de Franse Senaat als de Assemblée Nationale was goedgekeurd, werd op aanvraag van meer dan 100 leden van de Assemblée aan de Conseil Constitutionnel voorgelegd. De toetsing van de wet door de Conseil aan de Franse grondwet was de laatste stap voor definitieve vaststelling van de wet. Het is nu mogelijk de wet uit te brengen zoals die gewijzigd is door de Conseil of om deze opnieuw voor te leggen aan het parlement voor wijziging. 'The Conseil Constiyutionnel effectively highlighted the importance of intellectual property rights', zo stelt Menard. 'Apple Computer and other companies can not be forced to share their copy-protection technology without being paid for it'. Voor Apple was het echter niet alleen goed nieuws. 'It is not such good news for Apple and other companies that the principle of forced interoperability remained in place', zegt Jean-Baptiste Soufron, juridisch directeur van de Association of Audionautes, een groep altijd sterk gericht tegen beperking van de rechten van de consument op kopiëren. 'It is good news for Apple because they receive monetary compensation, but much bigger bad news if it forces them to license iTunes', zo gaat hij verder. De grootste zorg van Soufron is de eliminatie van de gereduceerde boetes voor filesharing. De wet had de boetes willen terugbrengen tot weinig meer dan parkeerbonnen. 'By eliminating the reduced penalties, the council put ordinary people sharing music back in the same league as criminal counterfeiters',zo zei Soufron. 'I guess the good news is that we will have a chance to defend ourselves in court, unlike under the system with simple fines'. De uitspraak van de Conseil beïnvloedt niet alleen file-sharing van muziek en film, zo zegt Christophe Espern, een voorstander van open-source software. 'The law passed by the Parliament made it arguably possible for the open-source community to reverse engineer and make a program compatible with reading iTunes songs', zo zei Espern. 'The Conseil has enforced the rights of proprietary and made reverse engineering entirely illegal'. Dit laatste kan een grote bedreiging worden voor de duurzaamheid van de bestanden, omdat bestandsformaten, mits niet als open standaarden gedefinieerd, bij voorbaat onderhevig zijn aan het auteursrecht.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.