Messaging bedreigt email als communicatiemedium

27 december 2005.

Uit een onderzoek van IDC (‘Worldwide email usage forecast, 2003-2007: spam and instant messaging take a bite out of email’) blijkt dat hoewel email het voornaamste electronische communicatiemiddel is, haar status sterk wordt bedreigd door instant messaging en de opkomst van nieuwe communicatietechnologie. Email blijft de meeste kantoor- en priv-omgevingen domineren, maar blijkt veel minder populair te zijn onder jongeren. Daar is instant messaging het voornaamste communicatiekanaal. Ook in sommige zeer dynamische werkomgevingen, waar directe en onmiddellijke communicatie vereist is, neemt instant messaging de rol van email over. De voordelen van instant messaging zijn helder: het is real-time communicatie en geeft mogelijkheden om de online status van collega’s en klanten te zien. Een waarschijnlijke ontwikkeling is dat als de huidige gebruikers van instant messaging ouder worden, de rol van dat medium groter zal worden en de invloed van email zal teruglopen. Een van de problemen waar email mee worstelt is de hoeveelheid spam, die ongeveer 32 procent van alle inkomende en uitgaande email inneemt. De toenemende hoeveelheid junk-mail vermindert de effectiviteit van het medium doordat er veel tijd en geld besteed moet worden aan identificatie, preventie en vernietiging van spam voordat het de mailbussen bereikt.Er bestaat geen enkele twijfel over het probleem dat spam vormt. Andere onderzoeksinstanties geven aan spam een nog veel hoger percentage van het email-verkeer dan IDC doet. Gartner gaat uit dat spam ongeveer 50 tot 60 procent inneemt. En een recent onderzoek door het Pew Internet @ American Life Project gaf aan dat 60 % van de Amerikanen het gebruik van email verminderde om de voortdurende Viagra-, pornografie- en gewichtsverminderingsspam te vermijden. In het onderzoek wordt door de IDC-analisten tevens geconstateerd dat opkomende webgebaseerde technologie, zoals team-werk- en projectsites, alternatieven bieden voor email. Zo’n team- of projectsite biedt deelnemers daaraan de mogelijkheid informatie te plaatsen, te lezen en te downloaden op het moment dat zij dat willen. ‘It’s not just instant messaging, but other collaborative technologies are challenging email’, zo stelt IDC-analist Mark Levitt. Tot nu toe werd vooral gedacht dat spam en virussen het gebruik van email sterk zouden benvloeden en zouden leiden tot een veel minder gebruik van het medium. Dat blijkt echter, zo zegt Levitt, niet zo te zijn. Allerlei studies tonen aan dat mensen hun email beter zijn gaan beveiligen met anti-virus en spamfilters en andere beveiligingsmogelijkheden. ‘While email has been bruised, it’s emerged intact’, gaat Levitt verder. ‘What people are thinking now is not how I can get rid of email, but how can I remain connected to email through mobile devices when I’m out of the office.’ De status van email als electronisch communicatiemedium kan behouden blijven indien de behoefte aan betere classificatie, opslag en organisatie van de content wordt gerealiseerd, en niet alleen van de mailberichten, maar ook van de bijbehorende bijlagen. Daarnaast dient email beter te worden gentegreerd in de gebruikte applicaties, zodat het niet langer nodig is om een aparte applicatie op te starten om email te kunnen verzenden of ontvangen. Ondanks deze ontwikkeling zal de totale hoeveelheid mail over de komende 10 jaren afnemen, omdat nieuwe technologie een betere oplossing vormt voor sommige van de functionaliteiten die email nu biedt. Dit verwacht Levitt althans, hoewel de hoeveelheid mail vandaag de dag alleen nog maar de tendentie heeft te stijgen. In 2006, zo verwacht IDC, vergt de totale hoeveelheid zakelijke email een opslagcapaciteit van 3,5 exabyte, wat gelijk staat aan een miljard gigabyte. De conclusies van IDC over het verminderende belang van email worden echter zeker niet algemeen gedeeld. Murene Kaplan Grey, onderzoeksdirecteur bij Gartner, is wat dat betreft duidelijk: ‘IM is complementary, not competitive, with email. IM is a different type of communication, used for a different purpose [than email].’ David Ferris, van Ferris Research, gespecialiseerd in messaging technieken is het daar helemaal mee eens: ‘Instant messaging is another channel of communication’, stelt hij. ‘I don’t think it threatens email at all. Instead, I’d argue that it actually increases email’s position. Many conversations in business might begin with IM, but often end up with email for such tasks as forwarding long missives or sending file attachments’.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.