Opsporen van plagiaat

5 september 2005

LexisNexis, een zoekmachine gespecialiseerd in persberichten en
krantenartikelen, heeft CopyGuard gentroduceerd, een programma dat in
staat is plagiaat in dat soort berichten op te sporen. Zulke
programma’s bestonden al langer, maar deze waren vooral bedoeld om
plagiaat door studenten bij het schrijven van werkstukken op te sporen.
Na een reeks incidenten, waarbij journalisten hun stukken klakkeloos
van anderen bleken te hebben overgeschreven, kregen ook
krantenredacties behoefte aan iets dergelijks.CopyGuard kan de LexisNexis-database
van meer dan zes miljard documenten doorzoeken op overeenkomsten met
het te beproeven artikel. Ook boekuitgevers kunnen het programma
gebruiken om manuscripten te testen op originaliteit. Het programma
maakt voor elk artikel een rapport aan, waarin staat welk percentage
van de tekst vermoedelijk niet origineel is. Het geeft die teksten aan,
alsmede de bron, zodat de redacteur gemakkelijk kan controleren of er
ook echt van plagiaat sprake is. De makers hopen dat de mogelijkheid om
makkelijk op plagiaat te controleren de schrijvers er al op voorhand
van zal weerhouden het te plegen. John Barrie, directeur van iParadigms, de ontwikkelaar van het programma, stelt dat CopyGuard het plagiaat van Jayson Blair (een voormalige reporter van de New York Times) en betwiste passages in het werk van de historici Stephen Ambrose en Doris Kearns Goodwin zou hebben ontdekt. Vorig jaar gebruikte Carolyn Lumsden, een redacteur bij de The Hartford Courant,
een soortgelijk programma van iParadigms om bijdragen van
niet-journalisten aan de opiniepagina’s van de krant te testen. Ze
gebruikte het omdat ze tot de conclusie gekomen was dat sommige
schrijvers van bijdragen blijkbaar niet wisten dat kopiren en plakken
vanuit andere bronnen zonder bronvermelding onacceptabel was. ‘The
feeling was people outside the newsroom don’t know newspaper norms’. Debashis Aikat,
van de Univeristeit van North Caralina prees het initiaties, maar
relativeerde het ook. ‘You really cannot have software that can cover
everything, but this is a step in the right direction.’

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.