E-stamp voor e-mail

7 juli 2005

De Zwitsere Post heeft het in Zurich-gebaseerde SwissSign
overgenomen. Het bedrijf is gespecialiseerd in digitale encryptie, wat
de postaanbieder weer kan gebruiken voor haar nieuw “e-post” dienst.
Via de digitale postzegel van SwissSign, dat moet zorgen voor een
veilige en rechtsgeldige uitwisseling van berichten, krijgt de
verstuurder de garantie dat zijn of haar brief ook is aangekomen.De afzender moet een handtekening aan de inhoud toevoegen, en krijgt
een bevestiging als de brief is aangekomen. Via een systeem van
encryptie en digitale certificaten wordt de integriteit van het bericht
bewaakt. Postkantoren hoeven de nieuwe dienst niet te vrezen. Zij zijn
nog altijd nodig voor het controleren van de mensen die de dienst
willen gebruiken.
De Zwitserse Post heeft de benodige infrastructuur en processen voor
veilige datatransmissie beschikbaar. De basis daarvan is het
incaMail-document-exchange platform, van waaraf de electronisch
geregistreerde brief en gerelateerde electronische identiteit-postzegel
kan worden aangeboden. Inca staat voor:

* Integrity: tijdens de verzending kan niets gebeuren met de data.

* Non-repudiable: de afzender kan niet ontkennen een boodschap verzonden te hebben.

* Confidential: uitgewisselde informate kan niet toegankelijk zijn voor derde partijen.

* Authentic: de identiteit van de verzender is bekend.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.