Alternatief Internet in de maak

7 juli 2005

In Turkije is een groepering opgericht die zich wil inzetten voor het
ontwikkelen van een alternatief internet dat niet onderworpen is aan de
controle van de Verenigde Staten. Een groepering onafhankelijke
operators, The Public-Root, is al bezig met het inrichten van een
netwerk met dertien rootservers in tien verschillende landen, waaronder
Turkije.Op dit netwerk eindigen de adressen niet met een top-level domein als
.com of een landcode, maar op een bedrijfs- of persoonsnaam. Het
oorspronkelijke doel van dit netwerk was dan ook het gebruik van
gemakkelijk te onthouden adressen met intutieve namen, maar
ondertussen groeit ook de interesse van landen die niet gesteld zijn op
de inmening van de Amerikaanse overheid in het internet.
ICANN-woordvoerder Kieran Baker benadrukt dat het oprichten van
alternatieve netwerken wel voordelen kan bieden, maar dat alle
voordelen van het traditionele internet, waaronder de wereldwijde
bruikbaarheid, verloren gaan. Gebruikers zouden bijvoorbeeld bij het
intypen van n naam, afhankelijk van het netwerk waarop ze ingelogd
zijn, een compleet andere website te zien kunnen krijgen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.