Europees softwarepatent van de baan

7 juli 2005

De komende jaren komt er geen Europees patent op software in
technologische toepassingen als televisietoestellen of mobiele
telefoons. Een ruime meerderheid van 648 leden van het Europees
Parlement verwierp vandaag een voorstel daarvoor.
De christen-democraten en liberalen in het EP willen liever een
adempauze, om op termijn te komen tot een algemene Europese
octrooiregeling. Socialisten, groenen en communisten verwierpen het
voorstel van de Europese ministers van Economische Zaken voor
softwarepatenten, omdat zij vrezen dat een te zware octrooibescherming
technologische vernieuwing beperkt.Zowel de linkse als de rechtse fracties in het EP vreesden ook dat het
voorstel van de Europese ministers van Economische Zaken een juridisch
monstrum zou opleveren. “Liever geen wetgeving dan slechte wetgeving”,
betoogden christen-democraten en socialisten.
De Europese Commissie, het dagelijks bestuur van de Europese Unie,
heeft vandaag al aangekondigd voorlopig niet met nieuwe of aangepaste
voorstellen voor patentering van software te komen. Europees
commissaris McCreevy (interne markt) wil nu voorrang geven aan de
totstandkoming van een algemene Europese patentregeling. Die stuit
echter al jaren op bezwaren van Frankrijk, omdat Engels daarvoor de
enige werktaal zou worden.
‘We zijn ontzettend blij dat dit voorstel is gestrand. We zien dit echt als overwinning’, jubelt Arend Lammertink van Stichting Vrijschrift,
die een centrale rol bij het Nederlandse verzet tegen de richtlijn
heeft gespeeld. ‘Het is twee keer geprobeerd software patenteerbaar te
maken. Eerst in 2000 met een poging het octrooiverdrag te wijzigen en
nu met deze richtlijn. Beide keren zijn niet gelukt, softwarepatenten
blijken niet te legaliseren.’ Ook bij de voorstanders van de richtlijn
lijkt de tevredenheid te overheersen. Zo is ook Philips tevreden met de
gang van zaken, omdat het bedrijf weinig zag in een aangepaste versie
van de richtlijn. ‘We hebben altijd gezegd dat we liever geen richtlijn
hebben dan een slechte’, zegt Arnoud Engelfriet, octrooigemachtigde bij
Philips. ‘We zijn dan nu ook vooral opgelucht. Onze innovaties blijven
beschermd.’ Maar Engelfriet is niet helemaal gelukkig, want hij meent
dat het hoog tijd is om de stroom aan triviale patenten in te dammen,
die volgens hem ook voor Philips een probleem zijn. Hij ziet dan ook
graag dat er meer controle op de toekenning van octrooien gaat komen.
‘Het Europees octrooibureau heeft meer kennis van zaken, meer mensen en
meer kwaliteit nodig.’
Sun Microsystems en Red Hat laten in een gezamenlijk persbericht weten
erg gelukkig te zijn met de gang van zaken. ‘Deze afloop is een
duidelijke overwinning voor open-source’, betoogt Simon Phipps, Chief
Open Source Officer van Sun. ‘Het geeft aan dat het parlement behoefte
heeft aan een gebalanceerde, concurrerende markt voor software die alle
spelers, ongeacht hun omvang, gelijke kansen biedt.’
Minder enthousiast is de reactie van de BSA, die in een schriftelijke
reactie zegt de stemming van het Europees Parlement te respecteren en
achter de oproep van datzelfde parlement te staan om het patentsysteem
te verbeteren. Ook de EICTA (European Information Technology and
Communications Association), een lobbygroep van marktpartijen zoals
Microsoft en Nokia, likt haar wonden en stelt vast dat verwerping van
de richtlijn beter is dan het beperken van de mogelijkheden om patenten
in te dienen.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.