Opleiden van archivarissen

3 mei 2005

Op 8 juni vindt in Ottone in Utrecht de Algemene Ledenvergadering
van DIVA plaats. De ALV begint om 9:45 uur. Na het einde van de
vergadering, aansluitend dus, gaat het congres ‘Opleiden van
archivarissen: een gezamenlijke verantwoordelijkheid’ van de
Archiefschool van start. Tijdens dit congres staat een aantal
fundamentele vragen centraal. Zo wordt bekeken welke wensen het
archiefwezen heeft met betrekking tot de opleidingen, welke
mogelijkheden de opleidingen hebben om deze wensen te realiseren en wat
de opleidingen nu al doen om aan deze wensen tegemoet te komen.
Informatie over het programma en aanmelding vindt u op de website van
de Archiefschool.

Share This:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.