Tag Archives: IT Professie

Triumph of the nerds

Een historisch overzicht vandaag op basis van de driedelige documentaire serie over de opkomst van de computerindustrie uit 1996. De documentaire is geschrveven en gemaakt door Robert X. Cringely en brengt de IT geschiedenis vanaf midden jaren ’70 tot aan de introductie van Windowsa 95 in beeld. Bereid je voor op een jonge Steve Jobs, Bill Gates, Larry Ellison, etc. Het is bijna 2 1/2 uur beeld, maar het is zeer de moeite waard en een uitstekende inleiding in het begin van een revolutie…

 

 

Share This:

Vakblindheid

Vakblindheid
Wat mij in de afgelopen jaren zo vaak is opgevallen is hoe breed ons vakgebied is. Informatiebeheer en informatieverwerking zijn domeinoverstijgend. Informatievoorziening is binnen organisaties onontkoombaar. Iedere medewerker heeft er mee te maken, is het niet om oude dossiers op te sporen dan toch wel om een ingewikkelde zoekactie via Internet uit te voeren of een documentenbase te bouwen. Informatici, bedrijfs- en bestuurskundigen, archivarissen, documentair informatieverzorgers, informatie-architecten: allen houden zich bezig met de organisatie van de informatievoorziening. En geen enkele organisatie heeft geen archief, geen databeheer, geen informatiestromen, geen informatie-architectuur.


Continue reading

Share This:

IT-afdelingen zullen gaan verdwijnen

29 mei 2005

Het aantal IT-professionals zal de komende vijf jaar met 15 procent
dalen. Dat is althans de voorspelling van Gartner op een symposium in
Barcelona. Dat komt deels doordat het aantal interne
applicatieontwikkelaars door de opkomst van ‘service oriented
architectures’ de komende jaren sterk zal dalen, met wel 30 procent.


Continue reading

Share This: